Chùm ảnh: Không khí Phật đản trên thế giới

Chùm ảnh không khí Phật đản tại Úc, Hàn Quốc, Hoa Kỳ...

alt

Tắm Phật tại Sydney

alt

Lễ đài Phật đản tại Sydney

alt

Người Úc lễ Phật

alt

Biểu diễn văn nghệ mừng Phật đản tại Sydney

alt

Một lễ đài Phật đản tại Hàn Quốc

alt

Một ni sư người Hàn tham gia lễ Phật đản tại New York

 

alt

alt

alt

alt

alt

Lễ Phật đản tại New York

alt

alt

alt

 

alt

Đèn lồng Phật đản tại Hàn Quốc

alt

Các chú tiểu mới cạo đầu kính mừng Phật đản tại Hàn Quốc

 

 

alt

alt

alt

alt

 

 

alt

alt

Thắp đèn lồng mừng Phật đản tại Hàn Quốc

alt

alt

alt

alt

Trọng Hoàng