Hình ảnh: Mới nhất về Chùa Minh Thành

Chùa Minh Thành tọa lạc ở số 14A đường Nguyễn Viết Xuân, phường Hội Phú, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Chùa cách trung tâm thành phố 2km về hướng tây nam. Nơi sẽ diễn ra Đại Giới Đàn Cam Lộ lần đầu tiên của 3 tỉnh Tây Nguyên, Giới Đàn sẽ thiết Giới Đài truyền Giới lần đầu tiên tại Việt Nam

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

 

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

 

alt

alt

alt

alt

alt

 

 

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

 

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

 

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

 

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

 

 

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

 

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

Theo nguồn: www.chuaminhthanh.com