Phật Đản Về

 
altPhật Đản về trong lòng người con Phật

Ôi hân hoan đón mừng ánh hào quang

Trong trái tim muôn vạn người như một

Dâng hương hoa cúng dường Đức Thế Tôn

 

Phật Đản về trái tim lam mừng đón

Dâng hoa đăng cùng lời ca cúng dường

Muôn áo lam hoà chung một nhịp đập

Mở lòng thương theo ánh sáng Như Lai.

 

Kính Mừng Phật Đản PL 2554

Quảng Thọ