Mùa hoa Ưu Đàm

image

 

Mỗi độ hè về hoa ngát hương

Ưu Đàm nở rộ khắp muôn phương

Hân hoan chào đón Từ Bi Phụ

Hiện thế Đản sanh khai sáng đường.

Muôn loại vui mừng chim hót ca

Bình minh chói rạng cõi Ta bà

Trần gian thấm đượm Từ bi pháp

Cuộc sống an lành vạn khúc ca.

Nhân loại từ khi có ánh dương

Xóa tan mộng mị của đêm trường

Hiển bày như thật chân muôn pháp

Định rõ đường về Bảo Sở Vương.

Đã mấy nghìn năm vạn kiếp hoa

Sắc không sanh diệt đã tan hòa

Ưu Đàm bất tử theo niên kỷ

Tỏa khắp muôn nơi hương ngát xa.

Thành kính chắp tay trước Phật đài

Nguyện cầu Từ Phụ mẫn bi ai

Chúng sanh tỏ ngộ quy bờ Giác

Muôn nụ Ưu Đàm hoa thắm khai.


Delhi, Mùa Đản Sinh

Phật lịch: 2554

Thích Nữ Minh Huệ