Chú điệu đi khuyến kinh


alt

Chú điệu đi khuyến kinh

Áo tràng rách bạc màu

Quần gấu sờn chưa vá

Đảy vải đầy những kinh.

 

Chú điệu đi khuyến kinh

Lo chùa đang bị sập

Làm sao đủ tiền xây

Mượn "Kim Cang" chống đỡ.

 

Chú điệu đi khuyến kinh

Trong mưa bước ngập ngừng

Trên tay chồng kinh cũ

Nặng nỗi lo Ta Bà!

 

Chú điệu đi khuyến kinh

Bước nhỏ, thân gầy gò

Ngước mắt nhìn trời sẫm

Sợ ướt mất "Di Đà".

 

Chú điệu đi khuyến kinh

Đường xa dài cơn lạnh

Gió chiều se tiếng kinh

Thắp lên lời cầu nguyện....

 

TRẦN THỊ NGỌC ANH