Kết xe hoa kính mừng đại lễ Phật đản - PL2554


alt

Như thông lệ hàng năm, vào trung tuần tháng 4 âm lịch, Chư Tăng Thiền viện Thường Chiếu hòa chung niềm vui của người con Phật  ,cùng nhau kết xe hoa, tham gia diễu hành và  dâng lên cúng dường nhân ngày Đại lễ mừng đức Phật đản sanh.

Cũng trong những ngày này, ngược dòng lịch sử cách đây 2634 năm tại vườn Lumbini một vị Phật đã thị hiện ra đời để thực hiện hạnh nguyện cứu độ muôn loài thoát khỏi vòng sanh tử luân hồi, thoát khỏi biển khổ trầm luân để đưa chúng sanh đến bến bờ Giác Ngộ.

Đức Phật ra đời chỉ vì chúng sanh đau khổ bằng sự tu tập và chứng ngộ chân lý tối thượng ngài chỉ rõ các pháp đều do nhân duyên, vô thường, khổ và vô ngã, nhưng không phải để chúng ta xa lánh cuộc đời, chạy trốn, bi quan, yếm thế mà để nhận ra lẽ thật, để nhận ra cái chân thường, cái hiện hữu, cái chân thật, cái vô sanh bất diệt mà ai cũng có đó chính là thông điệp của Ngài đã gửi đến tất cả chúng ta "Tất cả chúng sanh đều có Tánh Phật, ta là Phật đã thành chúng sanh là Phật sẽ thành". Thông điệp này một lần nữa được Bồ tát Thường Bất Khinh nhiều lần nhắc nhở "Tôi không dám khinh các người, vì các người là Phật sẽ thành"

Ngày nay, hòa trong không khí nhộn nhịp đón mừng ngày Đại Lễ Đức Phật đản sanh, tất cả chúng ta đều kết đèn hoa dâng lên cúng dường nhân ngày Khánh đản, nhưng trên tất cả người con Phật dâng lên hoa trái của sự Tu Hành đó là năng lực của Giới, Định và Tuệ có như vậy mới hằng ghi nhớ và thực hành chân lý tối thượng "Tất cả chúng sanh đều có Tánh Phật, Ta là Phật đã thành chúng sanh là Phật sẽ thành" mà Đức Phật đã truyền trao lại cho tất cả chúng ta. Có như vậy mới xứng đáng là người con Phật, mới thật sự đầy đủ ý nghĩa kính mừng ngày Phật đản sanh.


Hình xe hoa TV Thường chiếu kính mừng ngày Phật đản - PL 2554

alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt

alt

 

 

Theo thienvienthuongchieu.net