Sen vàng

Có ai rao bán ước mơ
Để khi ngày đến bơ vơ nỗi lòng
Cuộc người sao cứ hoài mong
Thời gian lặng lẽ như dòng sông trôi
Mây in đáy nước phai phôi
Chim bay mất dấu giữa trời thênh thang
Ô kìa một đóa sen vàng
Hương thơm thanh khiết dịu dàng quanh đây.

http://www.art2all.net/tho/tho_tnha/r-HoaSen002.jpg

 

Chân Hữu

Nguồn Tập San Pháp Luân 28