Báo Giác Ngộ chính thức bảo trợ thông tin Hội thảo Hướng dẫn Phật tử miền Đông - Tây Nam bộ


(GNO): Báo Giác Ngộ sẽ trở thành đơn vị bảo trợ thông tin chính thức cho Hội thảo Hướng dẫn Phật tử miền Đông và miền Tây Nam bộ, đó chính là nội dung vừa được ký kết giữa báo Giác Ngộ và đại diện Ban Hướng dẫn Phật tử TƯGH, Ban Trị sự THPG TP. Cần Thơ.

 

BTN_0048.JPG
Chư tôn đức đại diện báo Giác Ngộ, Ban Hướng dẫn Phật tử TƯGH
và Ban Trị sự THPG TP. Cần Thơ
ký văn bản ghi nhớ về việc bảo trợ thông tin

BTN_0050.JPG

Theo đó, Báo Giác Ngộ sẽ là đơn vị bảo trợ thông tin chính thức cho Hội thảo Hướng dẫn Phật tử, Hội trại Gia đình Phật tử miền Đông và miền Tây Nam bộ do Ban Hướng dẫn Phật tử TƯGH và Ban Trị sự Thành hội Phật giáo TP. Cần Thơ tổ chức diễn ra tại TP. Cần Thơ diễn ra từ ngày 15-7 đến 17-7-2010 (Nhằm ngày 04 đến 06-6-Canh Dần) trên các ấn phẩm: Tuần báo Giác Ngộ, báo Giác Ngộ điện tử (www.giacngo.vn). Các nội dung thông tin về Hội thảo sẽ được liên tục thông tin trên tuần báo Giác Ngộ, báo Giác Ngộ điện tử từ ngày ký kết đến hết ngày diễn ra Hội thảo.

Ngược lại, Ban Hướng dẫn Phật tử TƯGH, Ban Trị sự Thành hội Phật giáo TP. Cần Thơ ưu tiên cung cấp thông tin về Hội thảo, Hội trại và báo Giác Ngộ được quyền khai thác các thông tin đó để chuyển tải thành các bài viết trên các ấn phẩm.

Tin, ảnh Tâm Nhiên - Bảo Toàn