Giá trị của trí tuệ

 
alt
 
Chúng ta có thể thấy rằng giá trị của trí tuệ thậm chí có thể đổi được tính mạng của con người, sức mạnh của trí tuệ có thể khiến cho người ngu trước khi hành động phải suy đi nghĩ lại rồi sau đó mới làm, tránh được sai lầm lớn lao.

Người ngu đến thành thị nhìn thấy một Tăng nhân, bèn nói: “Ngài có thể bán trí tuệ của Ngài cho con không?”

Tăng nhân đáp: “Trí tuệ của ta rất quý, một lời nói đáng giá một lượng bạc”

Người ngu kia nói: “Chỉ cần mua được trí tuệ, bao nhiêu tiền con cũng muốn chi cả”.

Vị Tăng lại nói với ông ta: “gặp phải khó khăn không nên vội vàng xử lý, mà đi tới trước ba bước, sau đó lại lùi về phía sau ba bước, lặp lạ ba lần như vậy, ngươi sẽ đạt được trí tuệ”.

“Trí tuệ đơn giản như vậy thôi sao?”. Người ngu nghe rồi nửa tin nửa ngờ, sanh tâm lo sợ tăng nhân lừa tiền của mình. Tăng nhân hiểu được tâm tư của ông ta, bèn nói: “Ông về đi, nếu cảm thấy trí tuệ của ta không đáng số tiền này, vậy thì không cần đến nữa, nếu cảm thấy đáng giá, thì tiền bạc không thành vấn đề rồi”.

Tối đến về nhà, trong bóng tối anh ta phát hiện ra vợ mình ngủ với một người khác trên giường lò, lúc đó tức giận nổi lên, bèn dùng cây dao thái rau chuẩn bị giết chết người kia, đột nhiên nghĩ đến trí tuệ mua được lúc ban ngày, liền đi tới trước ba bước, lùi lại đằng sau ba bước, lặp lại ba lần như vậy, lúc anh ta đang đi, người cùng ngủ với vợ anh ta giật mình tỉnh giấc, hỏi: “Em trai à, nửa đêm gà gáy mà em đang làm gì vậy?”

Người ngu nhận ra tiếng của chị gái, trong lòng giật mình: “Nếu không có trí tuệ mua được ngày hôm nay thì bây giờ đã gây ra án mạng rồi”.

Chúng ta có thể thấy rằng giá trị của trí tuệ thậm chí có thể đổi được tính mạng của con người, sức mạnh của trí tuệ có thể khiến cho người ngu trước khi hành động phải suy đi nghĩ lại rồi sau đó mới làm, tránh được sai lầm lớn lao. Chúng ta gặp việc cũng nên suy nghĩ kỹ như vậy, chứ không nên chỉ dựa trên tình cảm mà hành động.

Liên Hải dịch