KINH TRUNG A-HÀM

MỤC LỤC KINH TRUNG A-HÀM

PHẨM 1: BẢY PHÁPPHẨM 11: LÂM
PHẨM 2: TƯƠNG ƯNG NGHIỆPPHẨM 12: ĐẠI
PHẨM 3: TƯƠNG ƯNG XÁ-LỢI-PHẤTPHẨM 13: BÀ-LA-MÔN (I)
PHẨM 4: PHÁP VỊ TẰNG HỮUPHẨM 14: BÀ-LA-MÔN (II)
PHẨM 5: TƯƠNG ƯNG TẬP PHẨM 15: CĂN BỔN PHÂN BIỆT
PHẨM 6: TƯƠNG ƯNG VƯƠNG (I) PHẨM 16: TÂM
PHẨM 7: TƯƠNG ƯNG VƯƠNG (II) PHẨM 17: SONG
PHẨM THỨ 8: TRƯỜNG THỌ VƯƠNGPHẨM 18: ĐẠI
PHẨM 9: UẾ PHẨMPHẨM 19: BÔ-ĐA-LỊ
PHẨM 10: NHÂNPHẨM 20: PHẨM LỆ

東晉孝武及安帝世隆安 元年十一月至二年六月了於東亭寺

罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯 道祖筆受

 

KINH TRUNG A-HÀM

 Hán Dịch:

Đông Tấn, đời Hiếu Vũ và An Đế,

Long an năm đầu tháng 11 đến năm thứ hai tháng 6 tại chùa Đông đình

Tam Tạng người Kế-tân Tăng-già-đề-bà (Saṅghadeva) dịch

Đạo Tổ bút thọ

 Việt dịch:

Tuệ Sỹ

Nguồn: phatviet.com