Bộ Trí Trời Ban

 

         Bộ Trí Trời ban


  Trời ban tặng loài người "Bộ Trí"
  Dạy biết nhìn,biết nghĩ,biết cười.
  Dạy biết ăn, đi đứng, nằm ngồi .
  Biết phân biệt vun bồi phải trái.

  Thử tính người cho bao chướng ngại.
  Danh lợi quyền xem dạ hiền nhân .
  Cho tiền tài thử dạ cân phân !
  Cho hạnh phúc thử lòng chung thủy.

  Rồi thử thách bần hàn khổ ải!
  Xem trung kiên nhẫn nhục chân tình.
  Hiếu nghĩa tròn Bi Trí kiệm lòng.
  Trước nguy biến kiên cường ứng phó.

  Vì có được thân người quá khó.
  Hơn muôn loài chung quả địa cầu.
  Trí loài người biến hóa thâm sâu.
  Như Thánh Chúa gồm thâu thiên hạ.

  Trước thử thách Trí người khôn dại.
  Tiến hay lui thử thách trong đời.
  Bậc trí như ngọn đuốc sáng ngời.
  Tội kẻ dại nghiệp đời mê mãi !

  Ta làm người chẳng khôn không dại.
  Ngắm nhìn đời biển ải chơi vơi!
  Tâm vô ưu chẳng thiết khóc cười.
  Chỉ mong được giúp người thoát khổ.