(2) Chợt Thấy

 

  Đâu còn xuân sắc tuổi đôi mươi
  Nét trẻ thơ xưa đã mất rồi.!
  Thay dáng phong trần vương phấn bụi
  Khổ đau cằn cổi kiếp Con Người

  Thấm thoát qua rồi đâu tuổi trẻ
  Hồn nhiên chợt thấy biết thân già
  Mấy ai thấu trước ngừa hối tiếc.!
  Ân hận đã rồi thoáng đi qua..!

  Chợt tỉnh giấc nồng nhận biết sai
  Khổ đau dồn nén nuốt chua cay..!
  Kệ kinh bầu bạn tìm Chơn Lý...
  Đạm bạc nâu sòng tập Giới Trai..

  Gương một đời Người bậc Thánh Nhân
  Trước sau mọi việc rất cân phân..
  Oán nghiệp xa dần trong thử thách
  Độ nhân Nhân độ chuyển luân dần.!