Bỏ Lại Bên Sông

 

Một chiếc thuyền chèo,

 Đưa khách sang sông

Ngồi trên mạng thuyền ,

 Khách thật thong dong

Dáng  không  muộn phiền ,

Mặt không suy nghĩ ..

Oh thì ra khách là người ý chí .!

Mọi  bận lòng , khách  bỏ lại bên sông.......!!!