Hùm Dữ Không Ăn Thịt Con

  

    Con có lỗi cha cầm roi đánh ,
    Lòng xót xa nhìn dấu roi bầm,
    Con nào thấu , nổi khổ tâm...!
    Cha như hùm dữ, răn con nên người.
    <>
    Thịt con huyết thống cha nào ăn,
    Gầm thét hâm he răn dạy con..
    Sợ cha nghiêm khắc con cố gắng,
     Khi thành nhân, nhận biết thâm ân.!