Lâm Đồng: Lễ kiết giới an cư năm 2010 diễn ra trang nghiêm, thanh tịnh


(GNO-Lâm Đồng): Theo kế hoạch của Ban Trị Sự Phật giáo Lâm Đồng, khóa an cư kiết hạ năm 2010 của tỉnh nhà được bắt đầu từ ngày 16-4 đến 18-4-Canh Dần. Tại thành phố Đà Lạt, sáng hôm ngày 18-4 (nhằm ngày 31-5), gần 100 chư tôn đức Tăng khu vực thành phố Đà Lạt, huyện Lâm Hà, Đức Trọng, Đam Rông đã vân tập về chùa Linh Sơn (Đà Lạt) tác pháp an cư.

 

WKGLD (1).JPG

WKGLD (3).JPG

WKGLD (4).JPG

WKGLD (5).JPG

WKGLD (7).JPG

Lễ kiết giới tại chùa Linh Sơn - TP. Đà Lạt

Quan lâm chứng minh có HT Thích Tánh Hải - Thành viên HĐCM TƯGH, HT. Thích Chánh Kế - chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Lâm Đồng.

Tại  thành phố Bảo Lộc dưới sự chứng minh của HT. Thích Toàn Đức - Phó ban Thường trực Ban Trị sự, TT. Thích Thái Thuận - Phó ban Trị sự kiêm trưởng ban Tăng sự, Chánh Đại diện Phật giáo thành phố Bảo Lộc, chư Tăng ba huyện phía nam như: Di Linh, Đạ Tẻh, Bảo Lộc gồm 38 vị cũng đã vân tập về chùa Phước Huệ (Bảo Lộc) kết giới an cư.

WKGLD (8).JPG

WKGLD (9).JPG

WKGLD (10).JPG

WKGLD (11).JPG

WKGLD (12).JPG

WKGLD (13).JPG

WKGLD (14).JPG

WKGLD (15).JPG

Các hình ảnh đối thú an cư

WKGLD (16).JPG

WKGLD (17).JPG

Riêng Ni bộ có ba địa điểm lớn dành cho chư ni kiết giới tùng hạ như: chùa sư nữ Linh Phong (TP.Đà Lạt) có 200 hành giả, chùa Pháp Hoa (huyện Di Linh) có 60 hành giả và đạo tràng Long Châu (huyện Đức Trọng) 180  hành giả.

Tại các điểm kiết giới an cư nêu trên, hàng tháng vào ngày 14 và 30 chư Tăng Ni vân tập về  tụng giới, bố tát.

WKGLD (18).JPG

WKGLD (19).JPG

WKGLD (20).JPG

WKGLD (21).JPG

Ba tháng an cư là thời gian dành cho Tăng Ni thúc liễm thân tâm, trao dồi giới đức, siêng tu tam vô lậu học duy trì mạng mạch phật pháp. Đây cũng chính thời điểm chánh pháp được nuôi dưỡng và phát triển vững mạnh từ đời sống thanh tịnh và hòa hợp của cộng đồng Tăng Ni. Trên tinh thần đó chúng ta có thể khẳng định ngày nào chúng Kỳ kheo hoan hỷ thúc liễm thân tâm, tinh tấn tu hành trao dồi giới định tuệ trong ba tháng an cư thì ngày đó Phật pháp sẽ hưng thịnh, đạo tâm của người con phật sẽ kiên cố trên con đường tìm cầu giác ngộ giải thoát.

Tin, ảnh: Linh Toàn