Trung Quốc: Trưởng lão Upasanghanayak Phó chủ tịch Liên hợp hội Tỳ-kheo Nepal viếng thăm chùa Linh Quang

 Vào ngày 26/10/2009, Trưởng Lão Upasanghanayak - Phó chủ tịch Liên hiệp hội Tỳ kheo Nepal cùng với ông Karl - Lãnh sự quán Nepal tại TQ, đến viếng thăm chùa Linh Quang - Bắc Kinh, đồng thời chiêm bái xá lợi răng Phật, được Pháp sư Thường Tạng - Phương trượng chùa Linh Quang đón tiếp rất chân tình.

 

 

linhquang 1.jpg

 

Giao lưu thân mật

 

Hai bên chủ khách giao lưu thân mật, Pháp sư Thường Tạng giới thiệu sơ nét về nguồn gốc lịch sử Xá lợi răng Phật đang tôn trí tại chùa Linh Quang cho Trưởng lão Upasanghanayak, và tình hình lễ bái cúng dường của khách thập phương trong mười mấy năm nay.

 

linhquang 2.jpg

 

Chiêm lễ Xá lợi răng Phật

 

Trưởng lão Upasanghanayak biểu thị: Có thể có được nhân duyên lễ bái xá lợi răng Phật, cảm thấy rất thù thắng, rất quý báu. Đây là cơ duyên hiếm có để chúng ta gieo giống phước điền.

 

linhquang 3.jpg

Tặng lễ phẩm kỷ niệm