Đứng dậy mà đi

Xem hình

  Bạn lại bị vấp ngã rồi, có đau không? Chán bạn quá, lần nào cũng vậy
.................
Lần trước cũng ngã, cũng gục, bạn đau, bạn khóc, bạn suy nghĩ, bạn hối hận, bạn ăn năn, bạn rút ra kinh nghiệm, bạn tự hứa bản thân là sẽ thế này thế nọ,....., nhưng bạn học được gì từ lần vấp ngã bạn ?

........................

Bạn chẳng học gì cả, bạn toàn nói rồi để, nên giờ bạn mới lại bị vấp ngã và lại đau. Đau nhất là bạn lại bị vấp ngã bởi chính hòn đá lần trước. Bạn ngốc thật. Bạn phải nhìn xa ra một chút chú. Bạn phải nghĩ rộng ra một chút chứ.

.....................

Đừng khóc, khóc thì giải quyết được gì. Bạn đứng thẳng lên xem nào. Vấp, ngã, đau, khóc, bạn chịu đủ chưa. Dù có ngã đau thì bạn cũng đứng lên đi. Đứng lên và nhìn xem tại sao bạn ngã.

....................

Bạn bảo bạn đã cố gắng hết sức, nhưng cố gắng hết sức mà thế này à? Bạn không nhớ nguyên tắc thứ 2 à : "không có lời biện minh nào cả". Bạn hãy thừa nhận đi, là do bạn chưa làm hết sức mình, do bạn không chịu áp dụng nguyên tắc thứ 1 và thứ 4 mà ta đã học. Bạn không chịu cố gắng thêm tí nữa, bạn không chịu suy nghĩa trước các khả năng có thể xảy ra.

....................

Bạn hãy nhớ, dù bạn có đi bộ hay bạn chạy thì trên đường cũng có rất nhiều vật cản bạn lại. Nếu bạn không cẩn thận là bạn sẽ vấp ngã và lại đau, lại buồn, lại khóc. Bạn hãy nhìn xung quanh mình, bạn có thbạn rất nhiều người cũng đi, cũng chạy trên con đường của họ, và họ cũng vấp ngã không?

Bạn nhìn đi, có những người vấp ngã nhưng họ rất giỏi phản xạ chống đỡ. Họ bị vấp, bị gục xuống, nhưng họ chỉ khuỵ 1 chân, còn 1 chân họ vẫn đứng kìa. Lại có những người, khi bị vấp ngã, họ đã đứng dậy, đứng dậy và đứng yên 1 lúc rồi họ lại đi tiếp.

Bạn có nhìn thbạn không, xa xa kia có người vừa bị vấp kìa, bạn nhìn xem, họ phải chống cả 2 tay xuống kìa, họ đang khóc......... họ đứng dậy rồi, họ lại đi tiếp kìa.

Phía trước bạn có người ngã đến nỗi chảy máu kìa, nhưng họ không khóc. Bạn nhìn đi, họ buồn, nhưng mặt họ kiên nghị lắm..... Lại đi rồi, bạn xem đi, mình đoán ra ngay mà.

Bạn quay lại mà xem này, có mbạn người ngã rồi cứ ngồi đbạn luôn kìa...., lại khóc kìa, lại than kìa.... chán! Bạn nghĩ mà xem, những người đbạn tại sao không chịu đứng dậy mà đi.

.................

Bạn nghĩ họ đang đợi chờ 1 bàn tay đưa ra đỡ họ đứng dậy à? Có thể đbạn. Nhưng bạn đoán xem, sẽ có bao nhiêu người được người khác giúp. Mình đoán chỉ có 3 trong số 10 người này được giúp thôi.

...................

Đbạn, bạn thbạn chưa, mình đoán có sai đâu. Có 1 người thì được người khác chìa tay ra ngay lúc ngã, người thứ 2 thì phải kêu gọi thảm thiết mới có người đỡ. Còn người thứ 3 phải đợi khá lâu nhỉ.

...................

Bạn nhìn kìa, người kia ngã và cứ ngồi đó, và giờ vừa đứng dậy. Họ cứ định bước tiếp lại rụt chân vào kìa. Họ sợ đbạn. Họ sợ họ lại ngã và lại đau. Nếu người này có 1 người khác đến động viên họ sẽ có sức đi tiếp, nếu không khả năng họ gục lại là rất cao.

Bạn xem đi, toàn những người khi ngã và đứng dậy đi tiếp thì đang đi phía trước bạn, còn những người không chịu đứng dậy mà đi thì ở phía sau lưng bạn. Bạn nghĩ sao? Sao giờ bạn còn ở đây mà khóc mà buồn mà than.

Hãy lau nước mắt đi, bạn bước tiếp đi, đừng sợ.

Chắc chắn bạn sẽ lại ngã tiếp thôi, nhưng bạn đừng ngã vì hòn đá cũ là được. Khi bạn ngã, bạn hãy nhớ câu "hãy đứng dậy mà đi". Bạn phải nhìn kỹ cái viên đá đã làm bạn ngã, lần sau còn tránh nó ra.

Hãy luôn có niềm tin bạn ạ. Hãy nhìn những người đi trước kìa. Có những người đã ngã nhưng đứng dậy đi tiếp, giờ họ đang cười trong niềm vui kìa.

Bạn đi đi

..........

Tốt lắm.........

Bạn có thbạn mình mạnh mẽ lên không.

............

Tốt. Bạn đi tiếp đi, và hãy luôn nhớ, dù có bị vấp ngã thì hãy luôn đứng dậy mà đi.

 

(nghethuatsong.biz)