TÍCH LAN: Tổng thống Rajapaksa cảm tạ sự hướng dẫn của chư tăng

Galaha, Tích Lan - Tại lễ khánh thành một bệnh viện và một nhà điều dưỡng mới dành cho tăng sĩ vào ngày 6 - 12 - 2009 ở thị trấn Galaha thuộc thành phố Kandy, Tổng thống Tích Lan Mahinda Rajapaksa bày tỏ sự cảm kích của ông đối với chư tăng về sự hướng dẫn và cầu phúc mà ông đã nhận được từ Đại Tăng Già trong suốt cuộc giải phóng đất nước khỏi chủ nghĩa khủng bố.

Ông nói rằng Đại Tăng Già của Tích Lan đã có đóng góp rất lớn trong việc xoá bỏ chủ nghĩa khủng bố tại đất nước này, và một cuộc phục hưng của đạo Phật cũng sẽ được hình thành nhờ sự thống nhất nước nhà.

Nhân dịp này, Tổng thống Rajapaksa đã trồng cây và tặng kỷ vật cho cha mẹ của Thượng toạ Trưởng lão Deltota Dammajithi, là những người đã hiến đất cho bệnh viện. Sau đó Tổng thống tiếp nhận tăng sĩ bệnh nhân đầu tiên của bệnh viện được xây với kinh phí 50 triệu rupi này.

Tổng thống nói sẽ có các bệnh viện tương tự để chữa trị cho chư tăng đau ốm được thiết lập ở cấp tỉnh.
(ColomboPage News Desk - December 6, 2009)

Chu Tang

Tổng thống Tích Lan và chư tăng Photo: ColomboPage News Desk

 

Diệu Âm lược dịch