Bà Rịa-Vũng Tàu: Khai mạc Đại giới đàn Thiện Hòa VI - 2009

GNO-BR-VT): Sáng nay, ngày 19/ 12 (nhằm ngày 04.11.Kỷ Sửu) tại Vạn Phật Đại Tòng Lâm (Bà Rịa – Vũng Tàu) BTS THPG tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức lễ khai mạc Đại giới đàn Thiền Hòa VI 2009.

Đại giới đàn Thiện Hòa VI  khai mạc dưới sự chứng minh của HT. Thích Huệ Thành, thành viện HĐCM, Phó Thường trực BTS THPG Bà Rịa – Vũng Tàu, HT. Thích Minh Chánh, thành viện HĐCM , HT. Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng Ban KTTC TƯGH, HT. Thích Thiện Pháp, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh VP II TƯGH, Chư Tôn giáo phẩm BTS THPG BRVT, BTS THPG Tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh. Về tham dự lễ khai mạc Đại giới đàn Thiện Hòa VI còn có các vị đại diện UBMTTQ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, đại diện Ban Tôn giáo, Ban Dân vận tỉnh và các cấp lãnh đạo chính quyền huyện Tân Thành và Thị trấn Phú Mỹ.

baria_01.JPG

Các giới tử chuẩn bị cung đón chư tôn giáo phẩm

baria_02.JPG

baria_03.JPG

baria_05.JPG

baria_06.JPG

baria_07.JPG

Phát biều khai mạc Đại giới đàn, HT. Thích Quảng Hiển nói: “Thiết nghĩ, chánh pháp của Đức Như Lai cửu trụ Tà Bà trên 25 thế kỷ là do Tổ tổ tương truyền, thất chúng phụng hành, vì vậy mà rừng thiền được thắp sáng, đuốc tuệ rạng soi, pháp âm tuyên diễn, thất chúng đồng tu. Từ xưa đến nay các bậc tiên giác tận lực xương minh, kẻ hậu hậu một lòng ngưỡng vọng. Thế mới hay truyền đăng tục diệm là sự nghiệp hàng đầu, kế thế tông phong, đó là trách nhiệm của hàng hậu học."

baria_08.JPG

Chư tôn đức chứng minh

baria_09.JPG

Toàn cảnh đại giới đàn Thiện Hòa VI

baria_10.JPG

baria_11.JPG

baria_12.JPG

baria_13.JPG

HT. Thích Quảng Hiển phát biểu khai mạc

baria_14.JPG

baria_15.JPG

Tại lễ cung an chức sự Đại giới đàn Thiện Hòa VI, do HT. Thích Đồng Huy làm Hòa thượng Đàn đầu truyền giới Tỳ Kheo; HT. Thích Tịnh Trí, Đàn Đầu Hòa thượng truyền giới Sa Di, HT. Thích Minh Thông đương vi Tuyên Luật sư kiêm Yết Ma A Xà lê sư, HT. Thích Quảng Hiển làm Giáo thọ A xà lê sư.

Giới đàn Tỳ Kheo Ni do Ni trưởng TN. Giác Ngọc làm Hòa thượng Đàn đầu, NT. TN Như Từ làm Yết Ma A xà lê, NS. TN Như Bửu làm Giáo thọ A xà lê. giới đàn Thức Xoa Ma Na do NS. TN  Như Bửu làm Hòa thượng Đàn đầu, NS. TN Như Ý làm Yết ma A xà lê, NS. TN Như Chơn làm Giáo thọ A xà lê. Giới Đàn Sa di Ni do NT. TN Như Như làm Hòa thượng Đàn đầu, NS. TN Hạnh Nhân làm Yết ma A xà lê, NS. TN Như Ánh làm Giáo thọ A xà lê.

baria_16.JPG

baria_17.JPG

Đại diện giới tử đọc chúc từ  phát nguyện thọ giới

baria_18.JPG

Cung an chức sự giới sư Tăng

baria_19.JPG

baria_20.JPG

Cung an chức sự giới sư Ni

baria_21.JPG

baria_22.JPG

baria_23.JPG

HT Thích Giác Toàn ban đạo từ

Hơn 1000 giới tử Tăng Ni thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và các tỉnh lân cận về Vạn Phật Đại Tòng Lâm cần cầu thọ giới tại Đại giới đàn Thiện Hòa VI. Trong đó, có 150 giới tử cầu thọ Tỳ kheo giới, 295 giới tử Sa Di, 159 giới tử cầu thọ giới Tỳ Kheo Ni, 169 giới tử Thức xoa và 296 giới tử Sa di Ni. Đại giới đàn Thiện Hòa VI được chính thức tấn đàn truyền giới từ ngày 04 đến 06/12, trước đó Ban Kiến Đàn tổ chức khảo hạch giới tử.

Tại lễ Khai mạc Đại giới đàn, các giới tử cùng nhất tâm hướng về chư tôn thiền đức chứng minh, chư vị giới sư truyền giới dâng lời tác bạch cần cầu thọ giới: “…Như con mãnh sư vươn mình trong nắng sớm, từng bước vững chãi hướng về thảo nguyên mênh mong, không loạn tâm quay nhìn tiểu thú vi cầm. Cũng vậy, hàng giới tử chúng con quyết bỏ lại sau lưng mọi thú vui trần thế, để lợi danh rơi rụng theo mái tóc xanh thấm từng lời khai thị “hủy hình thủ chí tiết, cắt ái từ sở thân…” mà không còn chút hối tiếc. Chúng con hoàn toàn không có vọng tâm để một đời có thề trở thành người xuất gia cầu giới thọ giới. Chúng còn một lòng thủy chung duy một tâm nguyện “Cầu tịnh giới để huân tu phạm hạnh…”

Đạo từ tại Đại giới đàn Thiện Hòa VI, HT. Thích Giác Toàn thay mặt HĐCM, HĐTS GHPGVN tán thán công đức chư tôn giáo phẩm BTS THPG Bà Rịa – Vũng Tàu đã hoàn thành tốt các công tác Phật sự mà TƯGH giao phó cũng như Phật giáo tỉnh nhà. Đặc biệt, tổ chức trường kỳ Đại giới đàn Thiện Hòa. Đồng thời sách tấn các giới tử thọ giới cùng nhau chí thành cần cầu giới pháp của Phật để trở thành một người xuất gia có đạo hạnh, giới pháp, và là hàng kế thừa vững mạnh của Phật giáo Việt Nam. “Nhân đây tôi kính xin chư tôn giáo phẩm cùng toàn thể giới trường cùng nhau hướng về bậc danh tăng thạc đức mang tên Đại giới đàn. Đại giới đàn Thiện Hòa mang Pháp hiệu  một vị Hòa thượng đã có công đức khai sơn Đại Tòng lâm và nơi đây đã trở thành cơ sở đào tạo tăng tài. Đây là niềm vinh hạnh lớn lao của Phật giáo Việt Nam nói chung và THPG Bà Rịa - Vũng Tàu nói riêng. Trong niềm tin tưởng vô biên đó, tôi tin chắc Đại giới đàn Thiện Hòa VI là nơi  thiêng liêng và mang đầy đủ ý nghĩa trong sự trường tồn của Phật giáo…”

Tin, ảnh Giang Phong