Thời sự Quảng Ngãi: Ni giới chuẩn bị cho Đại giới đàn Pháp Hóa

(GNO-Quảng Ngãi): Để chuẩn bị tốt cho Đại Giới đàn Pháp Hóa sắp diễn ra tại Quảng Ngãi, Ni giới Phật giáo Quảng Ngãi đã triển khai phiên họp tại hội trường chùa Tịnh Nghiêm - TP. Quảng Ngãi.

Đại Giới đàn Pháp Hóa được Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Ngãi tổ chức vào các ngày 19, 20, 21-11-Kỷ Sửu (ngày 03, 04, 05-01-2010). Đây là một Phật sự vô cùng trọng đại  trong vòng 50 năm qua của Phật giáo Quảng Ngãi.

ZZW.JPG

Đến dự và chứng minh cuộc họp có TT. Thích Trí Thắng - Phó BTS THPG tỉnh. Cuộc họp đã thành lập các tiểu ban phục vụ cho Đại Giới đàn Pháp Hóa tại giới trường Ni với 200 giới tử phát nguyện thọ Tỳ kheo Ni, Thức xoa Ma na Ni, Sa di Ni.

Đại giới đàn lần này tôn hiệu Pháp Hóa - Một danh Tăng có nhiều đóng góp đối với Phật giáo Quảng Ngãi. Thiền sư Pháp Hóa (1670 - 1754), tục danh Lê Diệt, hiệu Minh Hải Phật Bảo, gốc người tỉnh Phúc Kiến, Trung Hoa. Ngài từ Trung Hoa sang Việt Nam truyền đạo và là vị Tổ đầu tiên xây chùa tại núi Thiên Ấn - Quảng Ngãi và trụ trì tại tổ đình 41 năm, viên tịch giờ Ngọ ngày 17-01-Giáp Tuất, thọ 84 tuổi, thuộc dòng thiên Lâm tế.

Tin, ảnh Giác Hoa

(GNO-Quảng Ngãi): Để chuẩn bị tốt cho Đại Giới đàn Pháp Hóa sắp diễn ra tại Quảng Ngãi, Ni giới Phật giáo Quảng Ngãi đã triển khai phiên họp tại hội trường chùa Tịnh Nghiêm - TP. Quảng Ngãi.

Đại Giới đàn Pháp Hóa được Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Ngãi tổ chức vào các ngày 19, 20, 21-11-Kỷ Sửu (ngày 03, 04, 05-01-2010). Đây là một Phật sự vô cùng trọng đại  trong vòng 50 năm qua của Phật giáo Quảng Ngãi.

ZZW.JPG

Đến dự và chứng minh cuộc họp có TT. Thích Trí Thắng - Phó BTS THPG tỉnh. Cuộc họp đã thành lập các tiểu ban phục vụ cho Đại Giới đàn Pháp Hóa tại giới trường Ni với 200 giới tử phát nguyện thọ Tỳ kheo Ni, Thức xoa Ma na Ni, Sa di Ni.

Đại giới đàn lần này tôn hiệu Pháp Hóa - Một danh Tăng có nhiều đóng góp đối với Phật giáo Quảng Ngãi. Thiền sư Pháp Hóa (1670 - 1754), tục danh Lê Diệt, hiệu Minh Hải Phật Bảo, gốc người tỉnh Phúc Kiến, Trung Hoa. Ngài từ Trung Hoa sang Việt Nam truyền đạo và là vị Tổ đầu tiên xây chùa tại núi Thiên Ấn - Quảng Ngãi và trụ trì tại tổ đình 41 năm, viên tịch giờ Ngọ ngày 17-01-Giáp Tuất, thọ 84 tuổi, thuộc dòng thiên Lâm tế.

Tin, ảnh Giác Hoa