Chùm ảnh: Thánh địa Lumbini nơi đức Bổn sư Thích Ca đản sanh.

LTS: Đây là những hình ảnh GNO sưu tập các trang nhà Phật giáo nhằm giới thiệu đến Tăng Ni Phật tử đọc giả nơi Thánh địa Lumbini (Nepal).

 

lumbini1_resize.jpg

lumbini3_resize.jpg

lumbini4_resize.jpg

lumbini5_resize.jpg

lumbini6_resize.jpg

lumbini7_resize.jpg

lumbini8_resize.jpg

lumbini9_resize.jpg

lumbini10_resize.jpg

lumbini11_resize.jpg

lumbini4_resize.jpg

lumbini15_resize.jpg

lumbini13_resize.jpg

lumbini18_resize.jpg

lumbini20_resize.jpg

lumbini21_resize.jpg

lumbini22_resize.jpg

lumbini24_resize.jpg

lumbini25_resize.jpg

lumbini26_resize.jpg

lumbini27_resize.jpg

lumbini28_resize.jpg

lumbini29_resize.jpg

lumbini30_resize.jpg

lumbini31_resize.jpg

lumbini32_resize.jpg