ẤN ĐỘ: Đại hội thường niên lần thứ 27 của giáo phái Phật giáo Kangu

Phật Đà Da, Bihar - Ngày 24 - 12 - 2009, hơn 10.000 tăng sĩ và lạt ma từ khắp thế giới đã tập trung tại Phật điện lớn nhất ở Phật Đà Da, bang Bihar, để tham dự đại hội thường niên lần thứ 27 của giáo phái Kangu.

Dưới sự giám sát của lãnh tụ giáo phái Kangu là Karmapa (hóa Phật) Ugeyen Trinale Dorje, đại hội 8 ngày được tổ chức để ủng hộ hoà bình và môi trường thế giới bên cạnh việc truyền bá lời dạy của Đức Phật cho đại chúng - một trợ lý của Karmapa Gempgy Chering nói. Ông cho biết năm nay là lần đầu tiên hội nghị có thể tổ chức được cho hơn 8.000 tăng sĩ tham dự, tiếp tục cho đến ngày cuối cùng vào 31 - 12 - 2009.

Khoảng 10.150 tăng sĩ và lạt ma từ hơn 30 nước gồm Nhật Bản, Hoa Kỳ, Pháp, Đức, Vương quốc Anh, Thái Lan, Mã Lai Á, Phi Luật Tân, Tích Lan, Maldives, Bangladesh, Hàn quốc và Việt Nam đã đăng ký tên để tham dự đại hội.

(Kelera.com - December 24, 2009)

Diệu Âm lược dịch