Quảng Ngãi: Đại giới đàn Pháp Hóa đang đến gần

Chỉ còn vài ngày nữa Tỉnh hội Phật giáo Quảng Ngãi sẽ tổ chức Đại Giới đàn Pháp Hoá, diễn ra từ ngày 03 đến ngày 05-01-2010 (nhằm ngày 19 đến 21-11-Kỷ Sửu) với sự cần cầu thọ giới của gần 300 giới tử Tăng, Ni và gần 1.500 giới tử tại gia. Theo thông tin của Ban tổ chức, ngoài 2 địa điểm chính là chùa Pháp Hoá (nơi cử hành Lễ khai mạc, bế mạc) và chùa Tịnh Nghiêm, các pa-nô, cờ phướn, băng rôn còn được treo dọc các tuyến đường trong thành phố, tại văn phòng Ban đại diện Phật giáo các huyện, thành phố, cổng tam quan các tổ đình, tự viện, tịnh xá.

PHGD (3).jpg

Đường Nguyễn Thuỵ dẫn vào chùa Tịnh Nghiêm

Ban Tổ chức còn được lãnh đạo tỉnh, thành phố cùng các sở, ban ngành liên quan hỗ trợ thực hiện ba huyền môn tại 3 địa điểm: Cầu Bầu Giang (cửa ngõ vào thành phố ở phía Nam); cầu Trà Khúc (cửa ngõ vào thành phố ở phía Bắc) và tại ngã năm Thu Lộ (phường Trần Phú) gần Tịnh xá Tịnh Nghiêm, nơi tổ chức cho giới tử Ni (của ngõ vào thành phố theo đường sắt) theo tinh thần công văn số 3632/UBND ngày 21-12 và thông báo số 167/BTG ngày 22-12 của Ban tôn giáo tỉnh Quảng Ngãi.

PHGD (4).jpg

Cổng chùa Pháp Hoá

PHGD (1).jpg

Trang trí giới trường tại chùa Pháp Hoá

Hôm nay ngày 30-12, công tác trang trí ở 2 địa điểm quy tụ giới tử Tăng (chùa Pháp Hoá) và giới tử Ni (chùa Tịnh Nghiêm) cơ bản hoàn thành, những công việc khác đang tiến hành và sẽ hoàn tất đúng kế hoach vào ngày 31-12.

PHGD (2).jpg

Cổng chùa Tịnh Nghiêm

Tin, ảnh: Thiện Quang (Theo: giacngoonline)