Tăng Ni Sinh Viên HVPGVN Tại Huế Tham Gia Hiến Máu Tình Nguyện

image
Sáng ngày 31/12/2009, tại giảng đường HVPGVN tai Huế Tăng Ni sinh viên khóa IV & V học viện đã tham gia hiến máu tình nguyện.

Được biết, từ năm 2003 đến nay hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện của Trung Tâm Truyền Máu Khu Vực – Huế, Tăng Ni sinh viên HVPGVN tại Huế luôn luôn tham gia đều đặng các đợt hiến máu do Trung Tâm đảm trách. Trong đợt này đã có 48 Tăng Ni sinh viên tham gia hiến máu.
Với tinh thần từ bi cứu khổ, nhập thế cứu đời của đạo Phật, Tăng Ni sinh viên HVPGVN tại Huế sẳn sàng tham gia các công tác xã hội mà Hội Đồng Điều Hành Học Viện giao phó. Hiến máu nhân đạo là một trong những nghĩa cử cao đẹp của con người, với sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, Tăng Ni sinh viên đã cùng với Trung Tâm Truyền Máu Khu Vực – Huế có thêm một nguồn máu quí giá góp phần cứu sống các bệnh nhân.

Theo: lieuquanhue