Khoảng 20 tăng thân của tu viện Bát Nhã lánh sang Thái Lan

Khoảng 20 trong số 200 tăng thân của hệ phái Làng Mai đã không về nguyên quán, mà đến Pháp và Thái Lan.

Trước đây, các tăng thân trong Tu viện Bát Nhã của hệ phái Làng Mai từng bị cưỡng ép, buộc phải rời khỏi nơi tu tập của họ. Sau đó, một vị Thượng tọa có pháp danh là Thích Thái Thuận, trụ trì chùa Phước Huệ (Bảo Lộc, Lâm Đồng), rồi bị buộc rời khỏi đó đã cho họ tạm trú.

Tuy nhiên, chính quyền đã gây sức ép, buộc Thượng tọa Thích Thái Thuận phải ký một cam kết, không dung chứa các tăng thân của Tu viện Bát Nhã sau ngày 31 tháng 12.

Cách nay khoảng hai tuần, hệ phái Làng Mai đã thực hiện một cuộc vận động chính phủ Pháp để được sang Pháp tu tập, trong khi chờ đợi ngày mà việc tu tập tại Việt Nam dễ dàng hơn.

Sau đó thì các tăng thân đang tạm trú tại chùa Phước Huệ bắt đầu rời khỏi chùa. Thượng tọa Thích Thái Thuận xác nhận, đến tối 29 tháng 12, không còn tăng thân nào của Tu viện Bát Nhã tạm trú tại chùa của ông nữa.

Nhận định về sự kiện này, Tổ chức Quan sát Nhận quyền cho rằng, những áp lực đối với tăng thân ở Tu viện Bát Nhã có liên quan đến những đề nghị mà Thiền sư Thích Nhất Hạnh, người đứng đầu hệ phái Làng Mai, đưa ra, đó là chính quyền nên thay đổi cách đối xử với tôn giáo.

Nguồn: http://www.rfa.org/vietnamese/VietnameseNews/vietnamnews/20-members-of-B...