Tiếp tục phát huy vai trò của nữ giới Phật giáo

Phát biểu trong cuộc gặp lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, chiều 4/1, Ni sư Karma Lekshe Tsomo, Chủ tịch hội Sakyadhita quốc tế và các ni sư nhiều quốc gia tham dự Hội nghị Sakyadhita lần thứ 11 cho biết, thực tế ở Việt Nam đã gợi mở thảo luận nhiều mục tiêu hành trì và thực hành Phật pháp quan trọng đối với nữ giới Phật giáo thế giới.

Các ni sư cảm ơn sự giúp đỡ to lớn mà Chính phủ Việt Nam cũng như chính quyền nhiều địa phương dành cho các đại biểu dự hội nghị, thể hiện thiện chí và sự quan tâm sâu sắc tới các tôn giáo và các hoạt động của tôn giáo.

Hội nghị Sakyadhita quốc tế lần thứ 11 đã bế mạc tại Thành phố Hồ Chí Minh sau một tuần thảo luận về nhiều chủ đề thiết thực nhằm phát huy vai trò của nữ giới Phật giáo.

57 tham luận của các đại biểu quốc tế và Việt Nam đã nói đến vị trí và ảnh hưởng sâu sắc của nữ giới Phật giáo Việt Nam và thế giới, vinh danh nhiều ni sư lỗi lạc trong lịch sử Phật giáo thời sơ khai và đề cao những đóng góp, sự dấn thân của nữ giới Phật giáo trong hoạt động xã hội, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục và văn hóa.

Bản tuyên bố chung 15 điểm mà hơn 2000 đại biểu nữ giới Phật giáo Việt Nam và quốc tế đưa ra sau hội nghị khẳng định việc tiếp tục những nỗ lực của nữ giới Phật giáo nhằm hoàn thiện các mục tiêu phát triển lâu dài mà Liên hợp quốc như xóa đói nghèo, phát triển giáo dục, thúc đẩy bình đẳng giới và quyền lợi phụ nữ, chống HIV/AIDS, bảo vệ môi trường bền vững và mở rộng hợp tác toàn cầu để phát triển.

Tuyên bố này cũng kêu gọi tăng cường sự liên minh của nữ giới Phật giáo tại các quốc gia và vùng lãnh thổ để thúc đẩy hòa bình, đoàn kết hòa hợp, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh trên cơ sở tôn trọng văn hóa truyền thống của mỗi dân tộc.
Hội nghị đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế ủng hộ và có các biện pháp khẩn cấp giúp đỡ các nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin cải thiện cuộc sống và đòi lại các quyền lợi thỏa đáng.

Hội nghị Nữ giới Phật giáo thế giới lần thứ 12 sẽ diễn ra tại Singapore./.

Thi Cầm (Vietnam+)