Chùm ảnh: Tăng Ni trẻ núi Ấn, sông Trà và lòng khát ngưỡng giới pháp

Ngay sau lễ khai mạc, từ chiều ngày 04-1 đến cuôi ngày hôm qua, công tác truyền giới Đại giới đàn Pháp Hóa Quảng Ngãi 2010 đã diễn ra trang nghiêm và thành kính tại 2 giới trường chùa Pháp Hóa (dành cho Tăng) và chùa Tịnh Nghiêm (dành cho Ni). Qua đó, cho thấy sự khác ngưỡng giới pháp của Tăng Ni trẻ vùng đất núi Ấn, sông Trà lịch sử.

 

TD (1).jpg

TD (2).jpg

TD (3).jpg

TD (4).jpg

Các hoạt động truyền giới và cầu thọ giới diễn ra ngay cả đêm khuya

TD (5).jpg

TD (6).jpg

TD (7).jpg

TD (8).jpg

TD (9).jpg

TD (10).jpg

TD (11).jpg

TD (12).jpg

Các giới tử chụp ảnh lưu niệm với Chư tôn đức Hội đồng Thập sư Tăng,
Hội đồng Thập sư Ni, Ban kiến đàn, Ban quản giới tử

TD (13).JPG

TD (14).JPG

TD (15).JPG

TD (16).JPG

Thành kính thọ nhận giới pháp

Thiện Quang - Bảo Thiên (thực hiện)

Theo: giacngo