TRUNG ƯƠNG GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM CÁC TỈNH, THÀNH HỘI PHẬT GIÁO VIẾNG TANG HOÀ THƯỢNG THÍCH ĐỒNG HUY

Để tỏ lòng tưởng nhớ bậc đồng lương Phật pháp, người pháp lữ sang ngời gương đạo hạnh, đồng hành, đồng sự trong Chánh pháp, cùng chăm lo đến sự phát triển bền vững, trang nghiêm ngôi nhà chung Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, vào lúc 13 giờ ngày 08 tháng 01 năm 2010, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các Tỉnh, Thành hội viếng tang Hoà thượng Thích Đồng Huy - Thành viên HĐCM, UV.HĐTS, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, trụ trì Tu Viện Vạn Hạnh.

Tham dự viếng tang có HT. Thích Hiển Pháp - Phó Pháp chủ GHPGVN; HT. Thích Viên Giác – Thành viên HĐCM GHPGVN; HT. Thích Thiện Nhơn – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS; HT. Thích Trí Quảng - Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Phật giáo Quốc tế, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo Tp. Hồ Chí Minh; HT. Thích Giác Toàn - Phó Chủ tịch, Trưởng Ban Kinh tế Tài chánh TW;  HT. Thích Thiện Pháp – Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng 2 TWGH; HT. Thích Thiện Tâm - Uỷ viên thường trực HĐTS; HT. Thích Huệ Minh - Phó Ban Nghi lễ TWGH; TT. Thích Huệ Trí - Uỷ viên Pháp chế, Phó Văn phòng 2 TWGH; TT. Thích Thiện Thống - Uỷ viên Thư ký HĐTS, Phó Văn phòng 2 TWGH; chư Tôn giáo phẩm Thành viên HĐCM, HĐTS, Ban – Viện TWGH; Ban Trị sự Phật giáo Tp. Hồ Chí Minh, Tp. Cần Thơ, tỉnh Đồng Nai, An Giang, Cà Mau, Sóc Trăng, Long An, Tiền Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu …

Thay mặt phái đoàn TWGH và các Tỉnh, Thành, HT. Thích Trí Quảng – Phó Chủ tịch, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế TW, Trưởng Ban Trị sự Phật Tp. Hồ Chí Minh có đôi lời ai điếu:

"Chúng tôi rất bùi ngùi xúc động khi nhận được tin Hoà thượng Thích Đồng Huy viên tịch. Đây là một mất mát to lớn đối với TWGHPGVN, Tỉnh Hội Phật giáo Bà Rịa Vũng Tàu đã trọn đời lo cho đạo pháp và Giáo hội; Môn nhơn đệ tử, Tăng Ni, Phật tử đã vĩnh viễn mất đi người thầy khả kính. Hoà thượng Thích Đồng Huy là một trong những bậc cao Tăng thời hiện đại. Qua hành trạng của Hoà thượng Thích Đồng Huy đã cho chúng ta thấy sự phấn đấu và nỗ lực học tập. Từ Quảng Nam xa xôi, Hoà thượng vào tận miền Tây để theo học Phật pháp tại Phật học đường Lưỡng Xuyên - Trà Vinh, trở lại Sài Gón theo học Khoá Như Lai Như Giả, rồi theo học Phật pháp tại Phật đường Nam Việt tại chùa Ấn Quang, theo học tại Phật học viện Huệ Nghiêm. Đây là một tấm gương về sự cần tu hiếu học của Hoà thượng mà các thế hệ Tăng Ni trẻ cần phải học tập và noi theo. Sau khi tốt nghiệp Phật viện Huệ Nghiêm, Hoà thượng tình nguyện về Đại Tòng Lâm để xây dựng nơi đây là một đại già lam của Phật giáo cả nước và Hoà thượng được cố Hoà thượng Thích Thiện Hoa, cố Hoà thượng Thích Thiện Hoà phân công đảm nhiệm chức vụ trụ trì Đại Tòng Lâm Phật giáo.

Nay Hoà thượng đã về cõi Phật để lại cho tất cả chúng ta, môn nhơn đệ tử một tấm gương sáng về đạo hạnh, sự tận tuỵ phục vụ đạo pháp và Giáo hội. Tôi tin rằng đạo hạnh, đạo phong của Hoà thượng là động lực, là sức mạnh để Ban trị sự Phật giáo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phát huy truyền thống đoàn kết hoà hợp, Tăng Ni, Phật tử y cứ vào đó để tu học, trang nghiêm tự thân và trang nghiêm GHPGVN.

Hoà thượng Trí Quàn phân ưu cùng Ban Trị sự, Ban Tổ chức Lễ tang, môn nhơn đệ tử, nguyện cầu Giác linh Hoà thượng Thích Đồng Huy không quên nguyện lực, trở lại Ta Bà làm rực rỡ rừng thiền, quang vinh họ Thích".

Ghi vào sổ tang, Hoà thượng Thích Thiện  Nhơn viết, có đoạn:

“Trọn đời vì đạo pháp: sống đạo nghiệp viên thành, thác lưu danh muôn thuở;

Hết lòng cho Giáo hội: tứ chúng luôn thương nhớ, Giáo hội mãi ghi công.

Ta Bà mãn nguyện về cõi Phật

Niết Bàn tự tại giữ nguyện xưa

Huyễn thân nay đã đâu còn nữa

Giáo hội, Môn đồ mãi tiếc thương”.

 

alt

Chư tôn giáo phẩm Lãnh đạo Giáo hội và các tỉnh, thành viếng tang

alt

Linh đài HT. Thích Đồng Huy

alt

alt

HT. Thích Thiện Nhơn và HT. Thích Giác Toàn ký sổ tang lưu niệm

 

Theo: giaohoiphatgiaovietnam.vn