ẤN ĐỘ: Phục hồi 2 văn bản quan trọng của Phật giáo

Các học giả từ khắp châu Á sẽ tụ hội tại New Delhi để phục hồi 2 văn bản quan trọng của Phật giáo. Đó là bản Đại Vân Luân Thỉnh Vũ Kinh và một bài thiền định được chép tay bởi Kumarajva, là người đã thúc đẩy sự truyền bá đạo Phật tại Trung quốc qua những bài dịch về các văn bản Phật giáo.

Các học giả sẽ dịch bản kinh và thiền định này sang tiếng Anh để người Ấn Độ có thể đọc được.

Hai văn bản này đầu tiên được viết bằng tiếng Phạn, và khi Phật giáo truyền bá khắp châu Á thì được dịch sang tiếng Trung quốc, Tây Tạng và Nhật Bản. Nhưng hiện nay bản gốc chữ Phạn đã bị mất, chỉ còn lại những bản dịch.

Tiến sĩ Sankarnarayan, chủ nhiệm của Trung tâm Phật giáo K J Somaiya vốn đang cộng tác cùng các dự án này nói rằng: Bằng cách dịch sang tiếng Anh và xuất bản chúng, sẽ có nhiều người hơn có thể hiểu được nguồn gốc của đạo Phật.

Các học giả từ trường Đại học Benaras Hindu và Kushu Ryukoku ở Nhật Bản sẽ tham gia dự án được khởi động từ năm ngoái này.

Các văn bản Phật giáo đang được dịch sang tiếng Anh từ khắp nơi trên thế giới.

Và 2 văn bản nói trên rất thích hợp với thế giới ngày nay. Ví dụ như Đại Vân Luân Thỉnh Vũ Kinh đã được tụng niệm khi xảy ra nạn đói tại Kanchipuram ở nam Ấn Độ.

(Top News - January 4, 2010)

Diệu Âm lược dịch