ẤN ĐỘ: Đức Đạt Lai Lạt Ma viếng Phật Đà Da từ ngày 5 đến 8 - 1 - 2010

Phật Đà Da, Bihar - Vị lãnh tụ tinh thần Tây Tạng, Đức Đạt Lai Lạt Ma, thuyết pháp  từ ngày 5 đến 8 - 1 tại Phật Đà Da. Tại đây có chùa Đại Bồ Đề 1.500 năm tuổi là Phật điện linh thiêng nhất, nơi Đức Phật giác ngộ cách đây 2.550 năm.

Các buổi thuyết pháp của Đức Đạt Lai Lạt Ma được phát thanh qua mạng bằng tiếng Anh, Tây Tạng và Nhật bản. Riêng phần tiếng Tây Tạng được phát trực tiếp.

Các chủ đề thuyết pháp của Ngài gồm 'Tán về Siêu việt' của Nagarjuna, 'Đạo Đăng dẫn đến Giác ngộ' của Atisha, 'Tâm An Lạc' của Longchen Rinpoche và 'Lược thuật về Các giai đoạn dẫn đến Giác Ngộ' của Tsongkhapa.

Dự kiến có trên 50.000 người từ khắp thế giới tập trung tại khu Pháp Luân của Phật Đà Da để nghe Đức Đạt Lai Lạt Ma thuyết giảng.

Hàng nghìn người Tây Tạng từ khắp Ấn Độ đã đến đây để tham dự các buổi thuyết pháp của Ngài. Một cảnh sát địa phương nói rằng Phật Đà Da đã biến thành một tiểu -Tây Tạng với sự tập trung đông đảo của những người dân nước này.

 

(Punjab News - January 4, 2010)

Diệu Âm lược dịch