Hoằng pháp ở Đồng Tháp

Nhận lời mời của Đại đức Thích Giác Ân trụ trì Qua Âm Cổ Tự - Ấp Long Thới B - xã Long Thuận - Đồng Tháp, Thượng tọa Thích Chân Tinh trụ trì chùa Hoằng Pháp đã quang lâm đạo tràng.

Ngày 11-01-2010, Đại đức Thích Giác Ân tổ chức lễ chiêm bái, đảnh lễ xá lợi Phật và lễ đặt đá xây dựng lại Quan Âm Cổ Tự. Thượng tạo Thích Chân Tính vinh dự được đặt xá lợi Phật lên bàn thờ để cho đại chúng chiêm bái, đảnh lễ. Sau đó là lễ đặt đá xây dựng chùa, Trước khi buổi lễ đặt đá xây dựng, Thượng tọa có thời pháp ngắn giúp quý Phật tử hiểu sâu hơn về ý nghĩa trong việc đóng góp công sức xây dựng chùa qua câu lục bát: "Xây chùa tô tượng đúc chuông, ba công đức ấy thập phương nên làm".
Kết thúc thời pháp, Thượng Tọa gởi tặng 100 phần quà cho Tăng Ni và 2.000  VCD "Cúng Dường" cho quý Phật tử về chùa tham dự buổi lễ.
Hình ảnh ghi nhận:
Cung nghinh chư tôn đức
Phật tử vui mừng khi được diện kiến Thượng tọa
Thỉnh xá lợi Phật an vị trên bàn thờ
Thượng tọa Thích Chân Tính thuyết giảng
Nghe pháp
VCD "Cúng Dường" món qùa ý nghĩa trong ngày lễ đặt đá xây dựng chùa
Theo: Website chuahoangphap