Đại giới đàn Thủy Tiên 2010

Vào lúc 9 giờ sáng ngày 12.01.2010, tại Làng Mai, đại giới đàn Thủy Tiên đã được khai mạc tại chùa Pháp Vân - Xóm Thượng. Giới đàn năm nay sẽ diễn ra trong 8 ngày liên tiếp. Trong ngày khai mạc, vào lúc 9 giờ sáng, đại chúng đã vân tập tại thiền đường Chuyển Hóa. Sau 15 phút tĩnh tâm, lễ rước giới bản được bắt đầu. Giới Bản Khất Sĩ Nam và Giới Bản Khất Sĩ Nữ được rước từ thiền đường Chuyển Hóa tới thiền đường Nước Tĩnh. Bốn chúng trang nghiêm chắp tay, theo dõi hơi thở, đặt những bước chân an lạc trong tiếng chiêng trống bát nhã hùng tráng cung rước.
07. ruoc gioi ban sang thien duong nuoc tinh 10. le ruoc gioi ban 3 13. bat dau vao thien duong nuoc tinh
Buổi lễ kết thúc vào lúc 9h45, đại chúng nghỉ ngơi khoảng 30 phút để chuẩn bị cho lễ truyền Tam Quy và Ngũ Giới. Trong giới đàn này, có 30 vị cư sĩ (11 nam và 29 nữ) đã xin được đón nhận và nguyện suốt đời hành trì Năm Giới Quý Báu. Buổi chiều cùng ngày, vào lúc 15h30, lễ truyền 14 giới Tiếp Hiện cũng đã được diễn ra. Năm nay có 36 vị cùng nhau quỳ xuống để đón nhận 14 giới Tiếp Hiện, trong đó có 30 vị xuất sĩ và 6 vị cư sĩ.
22. dang huong le truyen 5 gioi 23. gioi tu lay tu an 24. gioi tu tho lanh 5 gioi
Ngày thứ hai của đại giới đàn - 13.01, tại Xóm Mới, buổi sáng diễn ra lễ truyền giới Thức Xoa Ma Na, buổi chiều có lễ khai đàn truyền đăng và lễ truyền đăng cho ba vị là: thầy Pháp Sĩ, thầy Pháp Hộ và sư cô Mật Nghiêm.
27. sc dinh nghiem dang to dang len su ong 29. le truyen dang cho 3 vi tan giao tho 31. su ong trao den cho thay phap ho
Ngày hôm nay, thứ Năm - 14.01, buổi sáng đã diễn ra lễ truyền giới Khất Sĩ Nam và buổi chiều đã diễn ra lễ truyền giới Khất Sĩ Nữ trong không khí rất trang nghiêm, thanh tịnh.
Ngày mai, thứ 6 - 15.06, Đại giới đàn Thủy Tiên sẽ tiếp tục với các buổi lễ truyền đăng.
Từ Dung