Nhà sư rút khỏi cuộc đua vào ghế Tổng thống

Ứng viên Tổng thống Sri Lanka, sư Battaramulle Seelarathana Thero vừa rút khỏi cuộc tranh cử hôm 14/1/2010.

Phát biểu trước báo giới vào sáng qua, vị sư nói ngày rút khỏi cuộc đua và quyết định ủng hộ Tổng thống Mahinda Rajapaksa trong cuộc bầu cử này.

Vị sư nói rằng ngài ra quyết định này vì tổng thống hiện nay đã lãnh đạo đất nước thành công trong việc chấm dứt nội chiến.

 

Minh Tân (dịch)

Theo: Colombo Page