LỄ MÃN KHÓA BỒ TÁT HỌC GIỚI DU GIÀ SƯ ĐỊA LUẬN TẠI CHÙA GIÀ LAM

LỄ MÃN KHÓA BỒ TÁT HỌC GIỚI
DU GIÀ SƯ ĐỊA LUẬN
TẠI CHÙA GIÀ LAM

(23-06-2009 đến 20-01-2010)

Hôm nay vào lúc 18 giờ 30 ngày 20 tháng 01 năm 2010 Anh Chị Em Bồ Tát học giới DU GIÀ SƯ ĐỊA LUẬN gồm 35 học viên làm lễ mãn khóa, tổng kết quá trình học tập, Lễ tạ ân Hòa Thượng Đàn Đầu, Thầy Trụ Trì tổ chức lớp học, Giáo Thọ Sư và chư tôn cố vấn. Sau khi ổn định đạo tràng. Học chúng tiến hành thỉnh sư. Thấy chư tôn xuất hiện ở đầu hành lang anh Thị Nguyên loan báo đạo tràng nghiêm chỉnh chấp tay ngang ngực. Anh thay mặt học chúng thành kính cung nghinh chư tôn Hòa Thượng Thượng Tọa quang lâm đạo tràng chứng minh và tham dự lễ mãn khóa Bồ Tát Học Giới của chúng con

- Là Phật Tử đã từng thọ giới quy y, Làm bất cứ điều chi cũng không rời tự tánh Phật mà khởi xuất, chúng con cung thỉnh chư tôn khởi xướng niệm danh hiệu Bổn Sư cầu gia bị. (ba biến)

- Tiếng niệm Phật vừa dứt, Người dẫn chương trình tiếp: Được sự lân mẫn của Hòa Thượng Viện chủ đã kiến đàn truyền trao Bồ Tát Giới Tại Gia cho chúng con, nhằm thủ hộ thân tâm nương thuyền từ về bến giác. Được sự thương yêu của thầy trụ trì, tổ chức lớp học giới để khai tâm mở trí nâng đở chúng con từng bước trên đường tu. Được chư tôn Giáo Thọ tận tình theo sát trình độ căn cơ giúp chúng con phát Bồ Đề Tâm, lập Bồ Đề Nguyện, phận tích học giới, hướng dẫn gia hành đi đúng con đường Bồ Tát Hạnh. Đến nay khóa học đã chu viên. Chúng con cung kính làm lễ mãn khóa, tạ pháp. Đó là lý do của buổi lễ nầy.

- Chúng tôi thấy trên hàng chứng minh có:

- Hòa Thượng Viện chủ Tu Viện Quảng Hương Già Lam. Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ Giáo Thọ Sư. Hòa Thượng Thích Đức Thắng Cố Vấn BHD/GĐPTVN. Thượng Tọa Thích Nguyên Giác Trụ Trì Tu Viện Quảng Hương Già Lam và sau cùng là 35 học giới.

Tiếp theo là dâng quà và hoa tươi lên chư tôn. Dẫn chương trình cũng đã ngắn gọn nói lên công đức và đạo hạnh của quý ngài nhất là trên hai lãnh vực Hoằng dương Phật Pháp và thân giáo gia hành.

Bước qua phần nội dung, Dẫn chương trình giới thiệu học giới Tâm Dưỡng Nguyễn văn Nuôi tường trình kết quả học tập. Anh đã soạn một bài tóm kết thành quả học tập và học chúng đã biến những kiến văn giác tri thành hành động cụ thể trong công tác từ thiện xã hội, tham gia trợ bạn các đạo tràng. Sinh hoạt chuyên cần trên mọi lãnh vực và cố gắng hoàn thành sứ mạng áo Lam trong những hoàn cảnh khó khăn nhất.

Như quý vị đã biết học giới có ba thành phần gồm Huynh Trưởng tại hàng. Cựu Huynh Trưởng. Đạo Tràng chùa Già Lam. Nhưng sau bảy tháng học tập học chúng đã kết nối nhau thành một trên tinh thần cộng trụ. Do vậy con xin giới thiệu ba học giới: nhỏ tuổi nhất, trung niên và cao niên bày tỏ cảm tưởng của mình trước học chúng và chư tôn.

Học giới Phước Hiếu bày tỏ sự hân hoan hạnh phúc khi thấy mình hội đủ túc duyên thọ nhận những phương tiện thiện xảo để phòng hộ căn môn và tư sanh pháp cụ để gia hành Bồ Tát hạnh, thành toàn sứ mạng mà tổ chức đã giao phó. Niềm sung sướng dâng cao đến nghẹn ngào, nước mắt đã tràn mi và nói không ra lời. Chị Phước Tinh trầm tỉnh hơn, trưởng thành và tự tin phát tâm lập nguyện tinh cần thọ pháp vâng làm. Anh Phước Long đại diện cho thành phần cao niên hùng hồn mãnh liệt vững chải trên từng bước chân, trong tư duy trong ý nghĩ và việc làm.

Tiếp theo Hòa Thượng đàn đầu ngõ lời tán thán học chúng và trao chứng điệp học giới cho học viên.

- Giáo Thọ sư ngõ lời tán thán học giới đã ý thức đúng pháp. Thọ giới, học giới để gia hành và con số trong danh sách 40. khai khóa có 35 và kết khóa tròn đủ 35 đã thể hiện đúng tinh thần ấy. Hãy động viên các khóa kế tiếp và truyền thừa tinh thần học tập tấn tu nầy. xin cám ơn.

- Thầy Trụ Trì hoan hỷ thấy kết quả đáng mừng được thể hiện hôm nay và hứa sẽ nổ lực tổ chức khóa kế tiếp khi điều kiện có thể.

- Trong đạo từ Hòa Thượng đàn đầu nhắc nhở hành trang tư lương đã đủ, những gì đáng nói chư tôn và quý vị đã bày tỏ. Những gì đáng làm thầy trò ta từng bước đã làm và đang làm. Tương lai là những bước kế tục hãy tinh tấn chớ có buông lung.
Anh Nguyên Hoành đại diện học chúng thành kính đảnh lễ cảm tạ công đức của chư tôn và tuyên hứa vâng làm.

Hồi hướng và cung tiển chư tôn hồi quy phương trượng./

Phóng Viên Sen Trắng

Theo: gdptthegioi.org