Đài Loan: Nghiên cứu, thảo luận về sự sinh tồn và phát triển tương lai của Phật giáo

Vào ngày 18-1-2010, Hội Phật giáo Đài Loan - Trung Quốc mở cuộc họp liên quan cuối năm, và tổ chức hội nghiên cứu thảo luận lấy việc "Sinh tồn và phát triển tương lai của Phật giáo" làm chủ đề. 

Trong cuộc họp này các Pháp sư, các Lý sự trưởng hội Phật giáo quận, huyện, thành phố, mỗi người đều phát biểu ý kiến của mình về sự phát triển sự nghiệp giáo dục, văn hóa Phật giáo sau này, để việc giao lưu hợp tác đoàn kết càng tốt hơn.

image002.jpg

Quang cảnh hội ngh

Đến tham dự hội nghị có các Trưởng lão Pháp sư như: Trưởng lão Tịnh Tâm - Lý sự trưởng danh dự Hội Phật giáo Đài Loan - Trung Quốc; Trưởng lão Tịnh Lương - Lý sự trưởng hội Phật giáo ĐL-TQ; Trưởng lão Viên Tông - Phó Lý sự trưởng, Pháp sư Hội Quang; Pháp sư Tâm Mậu - Quản lý Thường vụ; Pháp sư Truyền Đăng; Pháp sư Minh Tịnh; Pháp sư Phước Định; Pháp sư Viên Bổn, Pháp sư Minh Không; Pháp sư Tâm Lập; Pháp sư Pháp Hải; Pháp sư Phục Mẫn; Pháp sư Hội Quân; Pháp sư Viên Minh; Pháp sư Truyền Dục; Pháp sư Thiên Trì; Pháp sư Giác Hoa; Pháp sư Kiến Dẫn; Pháp sư Y Dung; Pháp sư Thiệu Hoằng; Pháp sư Phổ Huy; Pháp sư Như Quân; Pháp sư Tu Năng; Pháp sư Đạt Oánh; Pháp sư Kính Định; Pháp sư Dung Giới; Pháp sư Thượng Huệ; Pháp sư Dung Hiền; Pháp sư Viên Thuần.

image004.jpg

Hợp ảnh lưu niệm

Buổi hội nghị này do Pháp sư Tâm Mậu lãnh trách nhiệm dẫn chương trình; Trưởng lão Tịnh Tâm và Trưởng lão Tịnh Lương lần lượt phát biểu cảm tưởng. Khi tiến hành giao lưu, ai nấy cũng đều đặt các vấn đề vô cùng quan thiết đến sự sinh tồn & phát triển Phật giáo sau này.

Triêu Dương dịch theo thông tin Phật giáo Đài Loan