Xuân

alt
  

Xuân về bên cửa sổ
Xuân đáp nhẹ lên vai
Xuân mang niềm vui mới
Cho lãng quên tháng ngày

Niềm vui này cho em
Niềm vui nào cho tôi
Khi mùa xuân bước vội
Khi tuổi tôi chất đầy

Xuân về lòng gợi nhớ
Một khoảng trời quê hương
Bao buồn vui kỷ niệm
Dưới mái chùa thân thương

Cả quãng đời thơ ấu
Trải dài trong mắt ta
Lật lại trang sách cũ
Như mới ngày hôm qua

Nhìn đàn em hôm nay
Bao kỷ niệm đong đầy
Dẫu cuộc đời hư ảo
Tình lam vẫn không phai.

 

Thích nữ Viên Quang