Có khổ có vui đời người mới phong phú

Cuộc sống có khổ có vui mới phong phú:  đời người khổ vui lẫn lộn, vì vậy trong mười pháp giới, nhân gian là nơi dễ tu tập nhất. Vậy mà, có người cảm thấy cuộc đời khổ quá, chẳng cảm nhận được ý vị cuộc đời là gì; có người lại thấy cuộc sống vui quá, chưa từng  nếm trải được cái cảm giác phấn đấu để vượt qua gian khổ, vì thế họ lại không thể hội được ý nghĩa của cuộc đời. Cho nên, có khổ có vui cuộc sống của chúng ta mới đầy đủ.

Liên Hải dịch