Xứ chùa tháp

Campuchia, đất nước lấy Phật giáo làm nền tảng cho mọi sinh hoạt hàng ngày

campuchia1.jpg

_campuchia2.jpg

_campuchia3.jpg

campuchia4.jpg

_campuchia5.jpg

_campuchia6.jpg

_campuchia7.jpg

campuchia8.jpg

_campuchia9.jpg

campuchia10.jpg

campuchia11.jpg

campuchia12.jpg

Ảnh của Vương Niên (Theo BBC)