MỪNG XUÂN DI LẶC-CANH DẦN 2010

 

binhtuat-29

Một mùa Xuân mới đến, Ban biên tập trang nhà Đại Tạng Kinh Việt Nam kính chúc chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử cùng bạn đọc xa gần một năm mới vô lượng an lạc, vô lượng kiết tường.

 

Ban biên tập