Thư cung thỉnh chư tôn đức Tăng Ni quang lâm chứng minh Lễ Cung Nghinh Phật Ngọc

CHÙA PHẬT ĐÀ

 Email: phatngoc_hoabinh_tvpv@yahoo.com

Thư Cung Thỉnh

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch chư Tôn Trưởng Lão Hòa thượng, chư Thượng tọa, Đại đức, Tăng Ni,

Kính Bạch quý Ngài,

Hòa bình là ước vọng chung của con người trên thế giới. Từ ước vọng này con người luôn tâm nguyện xây dựng và thiết lập một đời sống ấm no, hạnh phúc; kiện toàn một xã hội an hòa, lành mạnh giữa người với người. Hòa bình là nguồn mạch để kiến tạo một cộng đồng người đạt đến Chân, Thiện, Mỹ; là chất liệu bồi đắp và thăng hoa giá trị sống đích thực cho con người trên hành tinh này.

Từ nhiều thiên niên kỷ qua cho đến hôm nay con người đã tích cực đóng góp những sáng tạo để đưa đến nhiều thành quả cho nền hòa bình thế giới, mà sự sáng tạo và thành quả hòa bình trong thiên niên kỷ 21 này là tượng Phật Ngọc Hòa Bình Cho Thế Giới - Jade Buddha For Universal Peace.

Trước những thảm họa của chiến tranh thì hòa bình là biểu tượng của một đời sống cao thượng. Trước những thiên tai bão lụt, sóng thần, động đất... thì hòa bình là hình ảnh của những tươi mát, ấm áp được tạo lập để chuyển hóa những sự tàn phá, đau thương đó.

Chính vì ý nghĩa phụng sự cho hòa bình, cũng như nhiều ý nghĩa cho cuộc sống này, chúng con thành tâm kính cung thỉnh Phật Ngọc Cho Hòa Bình Thế Giới được tổ chức tại Tu Viện Pháp Vương, từ ngày 07-16/ 02/ 2010, để quý đồng hương, đồng bào Phật tử chiêm bái, đảnh lễ tạo phước lành, vun trồng nhân thiện mà cầu nguyện Đạo Pháp Trường Tồn, Thế Giới Hòa Bình, Chúng Sinh An Lạc. Do vậy, chúng con nhất tâm đảnh lễ cung thỉnh chư Tôn Trưởng Lão Hòa thượng, chư Thượng tọa, Đại đức, Tăng Ni vì lòng từ mẫn quang lâm chứng minh, tham dự buổi Lễ Khai Mạc Chiêm Bái Phật Ngọc:

- Địa điểm:      Tu Viện Pháp Vương

715 Vista Ave., Escondido, CA 92026 - (760) 739-8063

- Thời gian:     3:00 chiều Chủ Nhật, ngày 07 tháng 02 năm 2010.

* Lễ Bế Mạc:   11:00 trưa thứ Ba, ngày 16 tháng 02 năm 2010

Sự hiện diện cao quý của chư Tôn Đức Tăng Già là phước báu vô lượng cho hàng Phật tử chúng con trên con đường phụng sự Đạo pháp.

Kính chúc quý Ngài Phước Trí Nhị Nghiêm, Đạo Quả Viên Thành.

 

TV Pháp Vương, Escondido, ngày 21-10-2009

Kính Bái Thỉnh,

Tỳ Kheo Thích Nguyên Siêu

4333 30th Street, San Diego, CA 92104  -  ĐT: (619) 283-7655 / (760) 739-8063