Hôm nay bà Hillary Clinton tiếp Đức Đạt Lai Lạt Ma

Bộ trưởng ngoại giao Hoa Kỳ Hillary sẽ gặp gỡ Đức Đạt Lai Lạt Ma vào ngày hôm nay, thứ năm, thêm vào cuộc thăm viếng cùng ngày của nhà lãnh đạo tinh thần của xứ Tây Tạng tại toà Bạch ốc với Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Ngoại trưởng Clinton sẽ tiếp Đức Đạt Lai Lạt Ma tại bộ ngoại giao, theo lời phát ngôn viên bộ ngoại giao Mark Toner loan báo hôm thứ tư. Cuộc tiềp xúc sẽ diễn ra với tính cách riêng tư.

Bộ ngoại giao Hoa Kỳ nói rằng Đức Đạt Lai Lạt Ma là khôi nguyên Nobel hòa bình, một nhà lãnh đạo văn hóa và tôn giáo được quốc tế kính trọng, Ngoại trưởng Hoa Kỳ từng hội kiến với Ngài trước đây và mong mỏi cơ hội được gặp Ngài một lần nữa.

Theo rfa.org

Tổng thống Hoa Kỳ sẽ tiếp kiến nhà lãnh đạo tinh thần của xứ Tây tạng  theo tính cách riêng tư tại Phòng bản đồ của tòa Bạch ốc, không phải tại phòng Bầu dục là nơi trung tâm quyền lực của Tổng thống Mỹ.