THÔNG BÁO Mời tham dự Lễ Truyền thống Trường CTPH Đại Tòng Lâm lần thứ 17

THÔNG BÁO
Mời tham dự Lễ Truyền thống
Trường CTPH Đại Tòng Lâm lần thứ 17

Ban Tổ chức trân trọng kính mời quý thầy cô là cựu học Tăng, học Ni chủa Trường Cao Trung Phật học Đại Tòng Lâm hoan hỷ trở về bản trường tham dự lễ Truyền thống lần thứ 17.
Chương trình lễ Truyền thống lần thứ 17 sẽ chính thức cử hành vào lúc 18 giờ, ngày 19 tháng Giêng năm Canh Dần (2010).
Rất mong quý thầy cô các khóa sắp xếp thời gian đễ về tham dự góp phần trang nghiêm cho buổi lễ và cũng là cách thể hiện ý thức về nguồn của mỗi người chúng ta trong tinh thần Tôn sư trọng đạo.
Lưu ý: Cựu Tăng Ni sinh Trung cấp khóa III và Cao đẳng khóa II tập trung trước 14 giờ chiều ngày 16-1 (ÂL) để hộp bàn tổ chức lễ.

 

TM.BAN TỔ CHỨC
ĐĐ. Thích Thiện Thông