Chuyến phà Xuân

Én tung tăng

Về đây an trú

Khách phương xa nghe tiếng đến tầm

bao hệ lụy giữa trần gian tan biến

Gió trong lành

Thơm ngọt mùa sim

Chuyến phà xuân thiền viện lướt êm

Sương khói trên đồi hoài bay quyện

Hào quang rạng ngời trên mắt Phật

Con chắp tay xin nguyện  sống lành…

 

Hoàng Hạ Miên