Chim hót mùa Xuân

con chim bay về đâu

cánh đồng trắng nước không nơi đậu

tiếng kêu ướt cỏ lau

anh gọi một chút nắng

ngày chưa tàn

sao chiều đi nhanh thế

chớm xuân con đường lạnh

lá úa rủ nhau bay

man man ly rượu vàng đã cạn nào hay

anh như con chim xa xứ

lưu lạc từ khi chưa thành người

thèm một chốn quê nhà

nơi góc đời lữ thứ ôi mùa Xuân…

đã qua rồi thuở trăng tròn

cánh đồng thời gian cỏ hoa xanh tận chân trời

bây giờ nghi ngút nước chảy hoa trôi cuối chiều…

con chim nhỏ xa xót hót sầu bên mé hồn tôi…

 

Trương Đạm Thủy