Tám thứ gió thổi cũng không lay động

Cư sĩ Tô Đông Pha cảm thấy mình tu hành có chướng ngại, nên viết một lá thư, sai thư đồng đem đến cho Thiền sư Phật Ấn ở chùa Kim Sơn ấn chứng. Trong thơ viết:

“Kính lạy đức Phật đà

Hào quang chiếu đại thiên

Tám gió không lay động

Đoan toạ trên toà sen”

(khể thủ thiên trung thiên

hào quang chiếu đại thiên

bát phong xuy bất động

đoan toạ tử kim liên)

(Tám gió chỉ cho tám cảnh thường gặp trong cuộc sống, có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của con người, cho nên hình dùng nó là gió “Khen, chê, huỷ hoại, danh dự, tài lợi, buồn, khổ, vui”)

Thiền sư Phật Ấn nhận bài thơ của Tô Đông Pha từ tay đứa thư đồng, xem một lúc, rồi cầm bút phê hai chữ, bảo thư đồng cầm về.

Tô Đông Pha cho rằng Thiền sư Phật Ấn nhất định sẽ tán thưởng cảnh giới tu hành tham thiền của mình, nên vội vàng mở ra xem lời phê của Thiền sư. Nhưng vừa xem đã thấy rõ ràng   hai chữ “đánh rấm”, nên vô cùng tức giận, liền đi thuyền sàng sông tìm Thiền sư để lí luận.

Lúc thuyền sắp đến chùa Kim Sơn, Thiền sư Phật Ấn đã ra đứng bên bờ sông đợi Tô Đông Pha, Tô Đông Pha vừa thấy Thiền sư Phật Ấn liền tức giận nói: “Thiền sư! Chúng ta từ quen biết trở thành bạn đạo, thơ của tôi, sự tu hành của tôi, ngài không khen cũng được đi, sao lại mắng người ta?”

Chỉ thấy Thiền sư Phật Ấn ra vẻ như không có gì nói: “Tôi mắng ông gì đâu?”

Tô Đông Pha liền đưa hai chữ “đánh rấm” phê trên bài thơ cho Thiền sư Phật Ấn xem.

Thiền sư Phật Ấn cười lớn đáp: “Ồ! Không phải ngươi nói “tám gió thổi không lay động sao?” tại sao ta mới đánh rấm mà đã thổi ngươi bay qua sông rồi vậy?”

Lập tức, Tô Đông Pha cảm thấy mình bị  mắc lừa Thiền sư, tự rất xấu hổ. Tu hành không phải chỉ nói suông mà còn phải làm được, mới là công phu chân thật.

Liên Hải dịch