Ngày xuân ở tu viện

Về thăm chốn tổ  ngày Xuân

Cảnh chùa  gợi nhớ thâm ân người Thầy

Chạnh lòng nhìn những đám mây

Bóng râm tỏa xuống đầu cành cây Mai

Hoa đua khoe sắc chưa phai

Nụ cười hóa hiện cho ai viếng chùa

Xa xa nhành liễu gió đùa

Hòa lời kinh tụng đung đưa nét Thiền

Nắng chao lớt phớt ngoài hiên

Du khách cứ ngỡ đi lên Niết bàn

Đến Giác Hải tâm bình an

Mảnh đất linh địa âm vang pháp mầu

Về Giác Hải, bớt nỗi sầu

Mùa Xuân Niên Viễn ăn sâu vào lòng

Rời tu viện sẽ nhớ mong

Cảnh Phật hóa hiện theo dòng thời gian./.

 

Thích Quảng Hiếu

Tu viện GH ngày 5/ giêng/ Canh Dần