Thông Bạch Lễ Hội Quan Âm 2010 tại Houston. Chùa Việt Nam

 

alt

TRUNG TÂM PHẬT GIÁO – CHÙA VIỆT NAM

10002 Synott Rd, Sugar Land, TX 77498

Tel: 281/575-0910 Fax:281/498-4540

www.vnbc.org – email: trungtamphatgiao@yahoo.com

 

THÔNG BÁO

 

Trung Tâm Phật Giáo – Chùa Việt Nam xin trân trọng thông báo và kính mời quý Phật tử và đồng hương khắp nơi cùng về tham dự Lễ  Hội Quan Âm – Ngày Hành Hương và Cầu Nguyện năm 2010 được long trọng tổ chức vào các ngày sau đây:

 

Ø      Thứ sáu, ngày 26/3/2010 - lúc 6 giờ chiều

·        Lễ  Khai Mạc - Tôn Kính, Chiêm Bái Bảo Tượng Phật Ngọc cho Hòa Bình

·        Đại Vũ Khúc Mừng Phật Ngọc

·        Hành Lễ Nhất Niệm Nhất Bái

·        Đêm Hội Hoa Đăng Cầu Nguyện

·        Văn Nghệ Cúng Dường Phật Ngọc và 10 Năm Lễ Hội Quan Âm

Ø      Thứ Bảy, ngày 27/3/2010 - lúc 7 giờ sáng

·        Đạo Tràng Linh Hiển “ Ngàn Mắt Ngàn Tay” của Mẹ Hiền Quan Thế Âm

 

·        từ lúc 12 giờ trưa cho đến 5:30 chiều Các sinh hoạt dân gian: Thả Thơ, Thư Pháp, Ẩm Thực, Biểu Diễn Múa Lân,Biểu Diễn Võ Thuật, Bói Kiều,Văn Nghệ và nhiều trò chơi lành mạnh giải trí khác.

 

·        Lúc 5:30 chiều:  Lễ Chính Thức Lễ Hội Quan Âm năm 2010

:  Đại Vũ Khúc Mừng Lễ Hội  -  Pháp Cổ Cúng Dường

:  Thắp Sáng Ngọn Lữa Từ Bi

 

·        Lúc 8:30 tối:      Một chương trình văn nghệ đặc biệt với chủ đề “ Mẹ Hiền Trăng Mát ”

Với sự góp mặt của các ca sĩ: Khánh Ly, Quang Tuấn, Ngọc Hạ, Gia Huy, Hương Thủy, Phương Hồng Thủy, Kim Loan, Phượng Hoàng, Ngọc Thu, Nhật Khoa, Johnny Thái, Dương Bửu Trung, Lưu Bửu Lộc, Kenny Ngô Văn Tường. Danh hài Việt Hương và Hoài Tâm. Ban Hơp ca Hương Lam; Đoàn Lân và đội trống Gia Đình Phật Tử Huyền Quang, Đoàn Vũ Gia Đình Phật Tử Viên Giác Oklahoma và Đoàn Vũ Trường Viêt Ngữ Huyền Quang. Ban Nhạc The Crystal; One man Band Nhạc sĩ Kim Bằng và One Man Band Nhạc Sĩ Quốc Bảo.

MC: Đỗ Thanh, Nguyễn Văn Thịnh, Nguyên Hảo, Quảng Từ và Kim Bằng.

 

Ø      Chủ Nhật, ngày 28/3/2010

·        Chiêm Bái Phật Ngọc

·        Lúc 11 giờ trưa: Lễ 20 năm - Thành Lập Trung Tâm Phật Giáo - Chùa Việt  Nam

: Lễ Khai Đàn Tràng Giải Oan Bạt Độ Chư Âm Linh

 

Ø      từ Thứ Hai ngày 29/3 đến Chủ Nhật ngày 4/4/2010 mỗi ngày từ 6 giờ sáng đến 10 giờ tối Phật tử và   đồng hương đến tham dự các khoá lễ và Chiêm Bái Bảo Tượng Phật Ngọc

Ø      Thứ Sáu, ngày 02/4/2010  - lúc 5 giờ chiều Lễ Đăng Đàn Giải Oan Bạt Độ Chư Âm Linh, Oan Hồn Uổng Tử

Ø      Thứ Bảy, ngày 03/4/2010  - lúc 4 giờ chiều Lễ Đăng Đàn Chẩn Tế Âm Linh Cô Hồn Các Loại.

Ø      Chủ Nhật, ngày 04/4/2010 - lúc 11:30 trưa  Lễ Bế Mạc - Hoàn Nguyện Phật Ngọc.

 

Kính thưa quý vị,

Cảm niệm ân đức cứu khổ của Mẹ Hiền Quan Âm; nghĩ đến phước báu hiếm có trong đời khổ, mà được chiêm bái, đảnh lễ Bảo tượng Phật Ngọc tôn quý nhất; lại để cùng hướng lòng cầu nguyện cho thế giới hòa bình, kẻ mất người còn và khắp cả chúng sanh được an lạc hạnh phúc trong hoàn cảnh đầy tai ương hiện nay. Trung Tâm Phật Giáo - Chùa Việt Nam kính thông báo và kính mời Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni trên mười phương, quý Phật tử và đồng hương xa gần cùng về tham dự Lễ Hội. Để chúng ta cùng sống trong Trái Tim Từ Bi của Phật, đem hương lành của Mẹ Hiền Quan Âm để chuyển hóa mọi ác nghiệp khổ đau cho mình và cho đời. Chúng tôi chân thành và tin tưởng được đón tiếp quý vị trong ngày Lễ Hội này.

Trung Tâm Phật Giáo - Chùa Việt Nam

Nay Thông Báo và Trân Trọng Kính Mời

 

 

(xem Thông báo - pdf)

 

TRUNG TÂM PHẬT GIÁO – CHÙA VIỆT NAM

10002 Synott Rd. Sugar Land, TX 77498

Tel: 281/575 - 0910  *  Fax 281/498 - 4540

Websit: www.vnbc.org *  Email: trungtamphatgiao@yahoo.com

______________________________________________________

CHƯƠNG TRÌNH TỔNG QUÁT

LỄ HỘI QUAN ÂM  NĂM  2010

 

v    Thứ Sáu ngày 26/3/2010:

v    6:00pm   -  LỄ  KHAI  MẠC :

Ø     Lễ Hội Quan Âm - Ngày Hành Hương và Cầu Nguyện năm 2010

Ø     Lễ Tôn Kính Bảo Tượng Phật Ngọc cho Hòa Bình

Ø     Hội Hoa Đăng Cầu Nguyện – Hành Lễ Nhất Niệm Nhất Bái

alt

v    Thứ Bảy ngày 27/3/2010:

o       Chiêm Bái Ngọc Phật

Ø     07:00 am  :   Đạo Tràng Linh Hiển Ngàn Mắt Ngàn Tay

Ø     12:00 pm  :   Sinh Hoạt Văn Hóa Dân Gian

Ø     05:00 pm :   Lễ Chính Thức  Lễ Hội Quan Âm 2010

Ø     08:30 pm :   Văn Nghệ Chủ Đề “ Mẹ Hiền Trăng Mát

v    Chủ Nhật 28/3/2010:

o       Chiêm Bái Ngọc Phật

Ø     09:00 am :    Lễ Hưng Tác Thượng Đại Tràng Phan

Ø     11:00 am :    Lễ Khai Kinh - Thỉnh Tiêu Diện Đại Sỹ

v    Từ Thứ Hai ngày 29/3 đến sáng Thứ Sáu ngày 2/4/2010

o       Chiêm Bái Ngọc Phật

Ø     09:00 am :    Trì Tụng Lương Hoàng Sám Pháp - Dâng Sớ Cầu Siêu

Ø     03:00 pm :    Trì Tụng Lương Hoàng Sám Pháp - Dâng Sớ Cầu Siêu

 

v    Thứ Sáu ngày 2/4/2010

o       Chiêm Bái Ngọc Phật

Ø     05:00 pm :    Đăng Đàn Giải Oan Bạt Độ

v    Thứ Bảy ngày 3/4/2010

o       Chiêm Bái Ngọc Phật

Ø     05:00 pm :    Đăng Đàn Chẩn Tế Âm Linh - Cô Hồn Các Loại

v    Chủ Nhật ngày 4/4/2010

Ø     11:30 am :    LỄ  HOÀN  NGUYỆN (Bế Mạc)

o       Chiêm Bái Ngọc Phật

o       Đảnh Lễ Bảo Tượng Phật Ngọc cho Hòa Bình

o       Hồi Hướng

Phụ chú:

1)     Từ tối Thứ Sáu ngày 26/3 cho đến Chủ Nhật ngày 4/4/2010 mỗi ngày từ 5:30 sáng đến 10 giờ tối, Phật tử hoặc các phái đoàn đến chiêm bái, đảnh lễ Phật Ngọc. Trong trường hợp phái đoàn các Đạo Tràng muốn thực hiện một Nghi Lễ riêng, xin liên lạc với Ban Tổ Chức trước để tiện sắp xếp.

 

2)     Lương Hoàng Sám Pháp là Sám Pháp đặc biệt để Sám Hối tội lỗi, giải trừ oan khiên, bạt độ chúng sanh trong 3 đường ác (địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh). Từ Thứ Hai ngày 29/3 cho đến sáng Thứ Sáu ngày 2/4/2010, mỗi ngày 2 thời, Đàn Tràng Sám Pháp được mở ra để Chư Tăng Ni và Phật tử trì tụng Lễ Sám.

 

3)     Chùa sẽ có thông bạch và hướng dẫn chi tiết về việc ghi danh các hương linh, vong linh để cúng giải oan bạt độ trong các Đàn Tràng . . . thông bạch sẽ gởi sau.

 

TRUNG TÂM PHẬT GIÁO – CHÙA VIỆT NAM
10002 Synott Rd. Sugar Land, TX 77498
Tel: 281/ 575 - 0910.  Fax 281/498 - 4540
Website:  www.vnbc.org *  Email: trungtamphatgiao@yahoo.com

__________________________________________

 

THÔNG BẠCH
Đàn Tràng Kỳ Siêu, Giải Oan Bạt Độ, Chẩn Tế Âm Linh

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính thưa quý Phật tử và đồng hương,

Tứ chúng Phật tử tại Trung Tâm Phật Giáo – Chùa Việt Nam, Houston, Texas, Hoa Kỳ đã tâm nguyện từ lâu, thực hiện một Đại Trai Đàn Thủy Lục, chuyên vì kỳ siêu chư hương linh tổ tiên phụ mẫu, thân bằng quyến thuộc quá cố, cứu vớt các vong hồn cơ khổ lênh đênh nơi miền âm cảnh, cởi bỏ mối oan nghiệp cho các oan hồn uổng tử trong chốn đọa đày.

Nay cơ duyên có đủ. Trong khung cảnh Lễ Hội Quan Âm 2010, dưới hình bóng Tôn Tượng Phật Ngọc ngự toạ, Mẹ Hiền che chở; và với Chư Tôn Thiền Đức mười phương một lòng hộ niệm, tứ chúng Phật tử nơi đây, phụng thừa Bi nguyện vô biên của Phật, đồng tâm phát nguyện kiến lập một Đàn Tràng Kỳ Siêu, Giải Oan Bạt Độ, Chẩn Tế Âm Linh từ ngày 26 tháng 3 đến ngày 3 tháng 4 năm 2010.

Đàn Tràng được thực hiện là để nương nhờ vào uy lực gia trì của Tam Bảo mà phổ độ quần mê trong chốn u minh; nhưng trong mối liên hệ thân tình với người đang sống hôm nay là nhằm hướng về các đối tượng cụ thể:

 

-         Tổ tiên phụ mẫu, thân bằng quyến thuộc quá cố.

-         Phật tử quá vãng đã đóng góp công đức bằng tài vật, công sức để tạo lập và xây dựng Trung Tâm Phật Giáo – Chùa Việt nam này.

-         Chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn vì chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh hay vì cầu tìm tự do mà phải bỏ mình trong chốn lao tù hay trên những nẽo đường vượt biên vượt biển.

-         Các oan hồn uổng tử đã phải ngậm hờn mà chết hay vì nghiệp lực oan khiên mà phải  chết một cách ngang trái giữa chốn núi rừng sông biển, nơi bụi bờ đường sá hay trong những cảnh ngộ tai ương hoạn nạn.

-         Các thai nhi chưa mở mắt chào đời đã phải mạng vong vì băng huyết, hư thai, sẩy thai, phá thai. . .

-         Các loài sinh vật bé nhỏ đã uổng mạng trên mãnh đất Trung Tâm Phật Giáo – Chùa Việt Nam trong quá trình khai phá để xây dựng suốt 20 năm qua.

Kính thưa quý vị,

Đàn Tràng Giải Oan, Chẩn Tế là Pháp môn phương tiện để cứu khổ độ u, xuất sinh từ Bi nguyện của Phật, được thực hiện theo pháp thức của khoa nghi Mật giáo để muôn đức tụ hội cho muôn loài đồng hưởng pháp vị cam lồ. Để được như thế, trong suốt thời gian một tuần lễ, từ khi Bạch Phật Khai Kinh đến lúc hoàn mãn, các Đạo Tràng Lễ Sám được tổ chức liên tục mỗi ngày - sáng, chiều

và tối - để chư Tăng miên mật hành trì, thanh tịnh thân khẩu ý; và để các hàng Phật tử có cơ hội sám hối mọi tội lỗi tiền khiên cho mình và cho hết thảy vong linh oan hồn.

Trong trường dạ tối tăm trời đất

Có khôn thiêng phảng phất u minh

Thương thay thập loại chúng sanh

Hồn đơn phách chiếc lênh đênh quê người

(Nguyễn Du – Văn Tế Thập Loại Chúng Sanh)

Cảnh tình bi thiết biết bao khi tấm thân con người đã trở thành tro bụi hay đã nằm yên trong lòng đất lạnh ! Trong “đoàn vô tự lạc loài nheo nhóc” đó, có đâu không là ông bà, cha mẹ, không là ruột thịt, bạn bè của ta một thuở. Món nợ ân tình chưa trả thì nỗi ngậm ngùi vẫn mãi không tan. Đàn Tràng Kỳ Siêu, Giải Oan Bạt Độ, Chẩn Tế Âm Linh chính là Pháp Hội Bố Thí rộng khắp của người sống để trang trãi món nợ ân tình với người thân đã mất và là một biểu hiện cụ thể, tấm lòng Từ Bi vô lượng của người con Phật đối với chúng sanh vạn loài đang trầm luân trong bể khổ.

Trung Tâm Phật Giáo – Chùa Việt Nam xin thành kính thông bạch đến các hàng Phật tử và đồng hương ở khắp nơi với niềm mong ước quý vị cùng về tham dự Đàn Tràng và các Khoá Lễ theo chương trình; đặc biệt tham dự Đạo Tràng Lương Hoàng Sám Pháp mỗi sáng và chiều và Đạo Tràng Từ Bi Thủy Sám mỗi tối; tham dự Đàn Tràng Giải Oan Bạt Độ được chính thức cử hành vào lúc 5 giờ chiều Thứ Sáu ngày 2 tháng 4 và Đàn Tràng Chẩn Tế Âm Linh vào lúc 4 giờ chiều Thứ Bảy ngày 3 tháng 4 năm 2010 để cùng Sám Hối cầu siêu độ cho thân nhân quá vãng và cho các vong linh oan hồn uổng tử.

Chúng tôi xin gởi kèm theo đây Chương TrìnhMẫu Xin Dâng Sớ Cầu Siêu Giải Oan Bạt Độ để quý vị tuỳ nghi điền vào; và xin gởi về chùa trước ngày 20 tháng 3 để Ban Tổ Chức làm Bài Vị và viết Sớ. Tất cả danh sách các hương linh sẽ được tuyên đọc tuần tự trong Đạo Tràng Lương Hoàng Sám Pháp mỗi sáng và chiều; và Bài Vị của mỗi gia đình sẽ được an vị tại Bàn Thờ trong suốt thời gian của tuần lễ thực hiện Đàn Tràng.

Houston ngày 15 tháng 1 năm 2010

Nay kính thông bạch,

Trung Tâm Phật Giáo – Chùa Việt Nam

 

CHƯƠNG TRÌNH

TRAI ĐÀN GIẢI OAN BẠT ĐỘ - CHẨN TẾ ÂM LINH

 

Thứ Sáu 26/3/2010:

03:00  PM    - Lễ Thượng Phan Sơn Thủy

 

Chủ Nhật 28/3/2010

09:00 AM    - Lễ Hưng Tác - Thượng Đại Tràng Phan

10:30 AM    - Nghênh Phan Sơn Thủy

11:30 AM    - Lễ Bạch Phật Khai Kinh - Thĩnh Tiêu Diện Đại Sĩ

Thĩnh Chư Hương Linh

05:00 PM     - Cung Tiến Chư Hương Linh

08:00 PM     - Đạo Tràng Phúng Tụng Kinh A Di Đà

 

Từ Thứ Hai 29/3 cho đến Thứ Năm ngày 1/4/2010

09:00 AM    - Đạo Tràng Lương Hoàng Sám Pháp

-   Tuyên sớ Cầu Siêu Giải Oan Bạt Độ

11:00 AM    - Lễ Cúng Ngọ - Tiêu Diện

-   Cung Tiến Chư Hương Linh

03:00 PM     - Đạo Tràng Lương Hoàng Sám Pháp

-   Tuyên Sớ Cầu Siêu Giải Oan Bạt Độ

05:00 PM     - Cung Tiến Chư Hương Linh

08:00 PM     - Đạo Tràng Thủy sám

-   Pháp Thoại

 

Thứ Sáu ngày 2/4/2010

09:00 AM    - Đạo Tràng Lương Hoàng Sám Pháp

11:30 AM    - Lễ Cúng Ngọ - Tiêu Diện

-   Cung Tiến Chư Hương Linh

01:30 PM     - Kiến lập Đàn Tràng cho Trai Đàn Giải Oan Bạt Độ

05:00 PM     - Đăng Đàn Giải Oan Bạt Độ Chư Hương Linh, Oan Hồn Uổng Tử

 

Thứ Bảy ngày 3/4/2010

09:00AM     - Đạo Tràng Lương Hoàng Sám Pháp (Hoàn Kinh)

11:30 AM    - Lễ Ngọ Hoàn – Cung Tiến Chư Hương Linh

04:00 PM     - Đăng Đàn Chẩn Tế Chư Âm Linh Cô Hồn.

09:00 PM     - Hoàn mãn.


Hạ tải:

- Mẫu Sớ Cầu Siêu Giải Oan Bạt Độ
- Annoucement Quan Am Festival 2010 at Vietnam Temple