Chùm hoa trắng

(Tặng các sư chị, sư em của tôi - những người đã băng bó vết thương cho kẻ đánh đập chửi mắng mình)

Em đứng đó hồn nhiên lặng lẽ
Mặc tình đời gió bụi với phong ba
Em đứng đó thanh tao và diễm tuyệt
Nét trinh nguyên về ngự giữa hồn hoa.

 

Em đứng đó vũ trụ bình yên lạ
Sóng lặng cồn chim chóc bỗng vang ca
Tâm tĩnh lặng cho trời đất giao hòa
Hiện hữu tuyệt với, bình an về ngập lối

Em sáng trong tinh khiết giữa đời
Hồn lụa trắng bụi trần không bén gót
Trên môi ngoan hạt từ tâm dịu ngọt
Bàn tay thơm em nâng hạt mầm xanh
Phải lời thơm hương thoát từ lòng lành?
Phải nguồn yêu thương tuôn từ hồn thanh?

Cho tôi về ăn năn
Lòng từ em mát rượi
Xin cúi đầu sám hối
Những tội tình đã đem
Cảm ơn hiện hữu em
Cho tôi dừng gót mộng

hinh hoa trang thu nho

 sư cô Lĩnh Nghiêm