Còn nhau

(Tặng các anh chị em Bát Nhã của tôi)

Em vẫn là em tôi nhận ra
Vẫn còn nguyên vẹn giữa phong ba
Nụ cười trong vắt màu hoa nắng
Từ tâm kết nụ giữa trần sa.

12. Han huyen tam suBa đào sóng dậy mù sương vẫn
Trang nghiêm không thẹn với trăng ngà
Tám hướng gió xoay tâm bất động
Bùn tanh làm hiển lộ liên hoa.

Màn trời chiếu đất áo ca sa
Bốn bể nơi đâu chẳng là nhà
Nắm chắc tay nhau cười lớn tiếng
Thế sự tựa hồ ánh mây qua.

Mỗi kẻ một nơi, dạ sắt son
Tim chung nhịp đập chí không mòn
Trăm sông đổ lại về một biển
Đồng lòng thắp sáng một niềm tin

Tôi vẫn còn em, ta còn nhau
Vẹn nguyên qua mấy cuộc bể dâu
Đôi vầng nhật nguyệt còn soi bước
Hạt lành xanh lộc khắp muôn phương

Xóm Mới 2. 2010

sư cô Lĩnh Nghiêm