Tôi đi tìm

Tôi đi háo hức tìm tôi
Tưởng còn... bỗng mất, tưởng vui...hóa buồn.
Tôi đi từ sớm tinh sương
Trông bình minh gặp hoàng hôn mất rồi.

Tôi đi vội vã một thời
Khi vọng ngữ, lúc im hơi lặng thầm
Khi hướng ngoại, lúc nội tâm
Khi hê...hả...đúng, lúc lầm...bầm...sai!

Con đường quanh quẹo...rồi ngay
Tôi tìm tuổi nọ, phận này, số kia...
Tìm tri kỷ là trăng khuya
Say sưa tan họp, đầm đìa có không.

Tìm biển lặng ở trong lòng
Ngó mông lung, nhìn lòng vòng...cũng thôi.
Bao lần từ khóc đến cười
Một lần tôi chợt thấy...lười tìm tôi.

Trần Huệ Hiền